Kersverse coördinator Esther Suurmond zet zich binnen de 4 regio’s van GGz Centraal in voor Individuele Plaatsing en Steun (IPS); dé beproefde arbeidsintegratie-methode voor mensen met een psychiatrische aandoening. Hieronder stelt zij zich voor. 

Meedoen. Iedereen wil het. Het begint al bij mijn dochter van één. De triomfantelijke blik op haar gezicht als ze de vaatwasser ‘uitruimt’ door er in te klimmen en er vervolgens een vleesmes uit te trekken, spreekt boekdelen. Kijk! Ik doe ook mee. Ik wil ook de tafel dekken, fietsen repareren en grasmaaien (..). Kortom, ik wil meedoen aan dat wat er gebeurt en hieraan bijdragen.

herstel
Meedoen aan de maatschappij door middel van een betaalde baan geeft zin en draagt daardoor bij aan herstel. Om deze reden zetten de IPS -trajectbegeleiders in FACT-teams van GGz Centraal zich elke dag opnieuw in om cliënten te begeleiden naar betaald werk of opleiding. Eenmaal een passende plek gevonden, laten ze hen niet los. Zij volgen hen tijdens het spannende proces van weer aan het werk gaan, soms na jaren niet te hebben gewerkt. Wanneer het even tegenzit, kan het gehele FACT-team de persoon ondersteunen, op welke manier dan ook.

wat is IPS precies?
Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is dé arbeidsintegratiemethode voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. IPS-trajectbegeleiders werken volgens een strak evidence-based model afkomstig uit de Verenigde Staten, onder toezicht van Kennisinstituut Phrenos, – dit najaar wordt GGz Centraal weer door hen gecontroleerd op de mate van modelgetrouwheid. Want, hoe modelgetrouwer, hoe beter de resultaten, zo blijkt uit onderzoek. Dit zijn de kenmerken:

  • Iedere cliënt die een reguliere baan wil, kan meedoen aan IPS (‘zero exclusion’).
  • Er wordt snel gezocht naar een echte baan (‘place then train’).
  • De arbeidswensen van de cliënt staan centraal.
  • Er wordt langdurige ondersteuning geboden, zowel aan de persoon als aan de werkomgeving.
  • IPS is geïntegreerd met behandeling: de trajectbegeleider is lid van een ambulant GGz-team.

Hoe komt iemand in aanmerking?  Eerst stabiliseren? Eerst een woning? Vergeet deze zogenaamde contra-indicaties. IPS werkt volgens het principe first place, then train: zodra iemand de wens uit om te willen werken, is dit het startsein om een IPS traject te starten.

Ongeacht of iemand psychiatrisch stabiel is of niet. Vervolgens wordt de wens van de cliënt gevolgd en wordt zij of hij ondersteund door het behandelteam. Dit maakt IPS bijzonder.

actualiteit

Landelijk speelt dit thema ook: zo is afgelopen mei een convenant gesloten door GGZ Nederland, UWV, werkgeversorganisaties e.a. waarmee zij samen de handen ineen slaan om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid aan betaald werk te helpen in Nederland. Er zijn werkgroepen opgezet in 4 arbeidsmarktregio’s waar UWV, gemeente, werkgevers en GGZ samen plannen maken om dit doel te realiseren. In 3 van deze werkgroepen neemt GGZ Centraal ook deel. Daar  hopen wij door goede samenwerkingsafspraken onze bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

IPS als behandeling
Gemeten effecten van IPS zijn: minder last van symptomen, een beter zelfbeeld, grotere tevredenheid over de financiële situatie en meer sociale contacten. IPS kan dus worden ingezet als onderdeel van de behandeling. Dit vereist een andere kijk: vaak zijn hulpverleners geneigd cliënten ‘te beschermen’ met een focus op stabilisatie en terughoudendheid ten opzichte van betaald werk. Met teksten als ‘Zou je dat nou wel doen?’ kunnen we de cliënt remmen in zijn of haar ontwikkeling. De IPS-methodiek is bij uitstek herstelgericht omdat de hulpverlener een houding heeft van hoop en optimisme. Dit is bewezen effectief. Als wij allemaal deze houding aannemen, maken we ons samen hard voor herstel.