Donderdagmiddag 9 januari 17.00 uur. De telefoon bij de staf communicatie gaat. De redactie van Spijkers met koppen aan de lijn. Of we zaterdag 11 januari een deskundige kunnen laten meewerken in het radioprogramma Spijkers met koppen”. De eerste insteek: ‘verwarde personen’, maar na doorvragen blijkt het toch meer te gaan over de Wvggz.

Karlijn Roex, een jonge sociologe die zelf verward is genoemd, is ook uitgenodigd aan tafel. Zij is de schrijfster van het boek ‘in verwarde staat’. Zij benoemt dat de media steeds meer aandacht besteden aan het feit dat de samenleving veelvuldig te maken krijgt met gevaarlijk geachte ‘verwarde personen’. En dat de media enorm focussen op de vraag of de samenleving nog wel veilig is. Zijn burgers terecht bezorgd?

Karlijn Roex draait de vraag om. Zijn het niet juist de verwarde personen die zich steeds onveiliger voelen, door stigmatiserende krantenkoppen, dreigende opsluiting en de dwingende verwachting normaal te doen? Verraadt het debat over verwarde personen niet een weliswaar goedbedoelde, maar in feite neerbuigend en uitsluitende politiek van normaliteit? Karlijn is dan ook geen voorstander van de Wvggz.

Een leuke uitdaging voor ons! En… Adger Hondius was graag bereid om mee te werken. Maar dan ben je er nog niet natuurlijk.
Een kijkje in de dag erna: we bereiden het programma vrijdag heel goed voor.

We maken samen met Adger de vragen en antwoorden en we oefenen meteen. We bekijken youtubefilmpjes, we stemmen af met de NVvP en GGZ Nederland, etc. Kortom alles is minutieus voorbereid. Met grote dank aan Adger Hondius die toch maar even op moest treden in een setting die niet voor iedereen gewoon is. En dat ook nog eens vol humor.

Wil je weten hoe het afliep?
Kijk hier dan het fragment van spijkers met koppen terug.