Op 1 januari 2019 was de overdracht van activiteiten uit de VOF SymforaMeander, centrum voor psychiatrie, naar GGz Centraal. Inmiddels blijkt dat de huidige en voortgaande krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we de ziekenhuispsychiatrie efficiënter en meer in samenhang moeten organiseren.

Om die reden onderzoeken Meander Medisch Centrum, GGz Centraal en Tergooi of de afdeling psychiatrie van Tergooi de ziekenhuispsychiatrie van Meander Medisch Centrum kan gaan verzorgen.

Centraal staat dat we de zorg rondom ziekenhuispsychiatrie op een voor de patiënt zo kwalitatief en hoogwaardig mogelijke manier binnen Gooi & Vecht en Eemland willen organiseren. Het maatschappelijk belang om de zorg op de juiste plek te organiseren én het haalbaar maken van de zorgverlening in goede financiële harmonie zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

We verkennen nu hoe we deze samenwerking zo optimaal mogelijk kunnen vormgegeven. Naar verwachting kunnen we dit najaar de precieze invulling van deze samenwerking bekend maken.

raad van bestuur Meander, GGz Centraal en Tergooi