“We hebben roerige tijden achter de rug”, vertellen Sophie Moonen-de Bont en Carlos Croes, beiden werkzaam in de regio Flevoland van GGz Centraal. Een paar jaar geleden zaten we midden in een bezuinigingsronde in combinatie met boventallige collega’s en managementwisselingen. We hebben een nieuwe raad van bestuur gekregen, de regiodirecties zitten op hun plek en gelukkig staat de deur nu wijd open; niet alleen voor nieuwe collega’s GZ-psychologen, maar ook voor psychiaters en (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundigen.

Sophie werkt als gezondheidszorg-psycholoog met de doelgroep kind en jeugd voor de polikliniek in het programma 12-18 jaar en als behandelcoördinator in de kliniek in Almere. Carlos is als klinisch psycholoog verbonden aan een FACT-team, ook in Almere, en is daarnaast beleidsadviseur zorgontwikkeling en innovatie.

Mooie resultaten en subliem werk
Sophie: “Wat ik zo leuk vind aan deze doelgroep is dat je er vroeg bij bent. Een kind is nog volop in ontwikkeling en staat open voor veranderingen. Effect van behandeling wordt daarom snel gezien en draagt bij aan een positieve toekomst. Ik houd zelf van kortdurend behandelen; soms worden jongeren maar vier weken opgenomen in onze kliniek en met een poliklinisch vervolgtraject zien we dán al resultaat. Dat vind ik wonderlijk mooi.”

Carlos: “In ons FACT-team werken we met een kwetsbare doelgroep; er is altijd sprake van meerdere problematieken tegelijk en het is aan ons om daar passende zorg voor te vinden. Niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor het systeem en de omgeving waarin hij/zij woont. Ik ben niet voor langdurende behandelingen die alleen maar steunend zijn, maar werk graag met methodieken waarvan bewezen is dát ze werken (evidence based practice). Daarbij wil je dat hetgeen waarvan je weet dat werkt ook aansluit op hetgeen nodig is. Dat wat de patiënt wil behalen is voor ons het streven. Soms komt het ook neer op goed onderhandelen, bijvoorbeeld over hun verwachtingen, want wanneer is goed, goed genoeg? Dat creatieve spel – uitgedaagd worden om buiten de kaders te denken – is boeiend.

De familie heeft een groot aandeel in de behandeling, we werken graag met hen en het sociale netwerk samen. Het werk dat we als psychologen doen vind ik subliem! Medicatie doet al heel veel, maar therapie geven biedt op de lange termijn nog meer. Ik ervaar deze behandelvorm als een machtig mooi middel. Zeker bijvoorbeeld bij psychose en trauma!”

Sophie: “Het voordeel om bij ons te werken is dat wij multidisciplinair werken. We kunnen allerlei therapieën inzetten, zoals drama-, creatieve- of psychomotorische therapie. Met behulp van alle disciplines zijn we in staat om uitgebreide en zorgvuldige diagnostiek te doen, meer dan bijvoorbeeld in de basis-ggz mogelijk is. Dit maakt dat we vervolgens een behandeling gerichter kunnen inzetten. Zorg op maat, dat is echt de bedoeling.”

Van een behandelorganisatie naar een netwerkorganisatie
“Binnen onze regio Flevoland gaan we vanaf oktober vanuit nog te vormen gebiedsteams veel meer wijk- en netwerkgericht werken”, vertelt Carlos. “Dichtbij de patiënt en vanuit intensieve samenwerking met het netwerk rondom die patiënt. Vanuit ons FACT-team zijn we dat al gewend; andere teams in Flevoland gaan binnenkort ook met dit model werken. Dat brengt de nodige reuring met zich mee, jazeker, maar het geeft ook kansen om efficiënter te kunnen werken in de toekomst.”

Sophie: “Die samenwerking met elkaar levert ook meer op voor de jongeren in deze regio. Wij merken nu dat als nazorg gewenst is bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd, we soms moeten zoeken naar de juiste plek hiervoor. Op zo’n moment kan een gebiedsteam echt het verschil maken door de regie met betrekking tot de behandeling dan over te nemen. Vertrouwen en duidelijkheid wie waarvoor verantwoordelijk is zijn dan natuurlijk essentieel in het slagen van een succesvolle overdracht. Daar ligt huiswerk voor ons allemaal.”

Pionieren, avontuur en filevrij rijden met spectaculair uitzicht op de polder
Carlos: “Nieuwe collega’s met drive zijn dus van harte welkom, juist omdat we steeds in beweging zijn en daar moet je wel van houden. Hier krijg je altijd de ruimte om je te ontwikkelen en daarom is deze regio ook continu in beweging. We hebben een mooi opleidingsklimaat en er is veel mogelijk. We willen heel graag meer doen aan innovatie en onderzoek. Het is een wens van me om virtual reality behandelingen bijvoorbeeld te kunnen bieden aan cliënten met verschillende angsten.

Ik heb bewust gekozen voor Flevoland, omdat hier veel ontwikkelmogelijkheden liggen. Er zijn veel organisaties waar je in een gespreid bedje terecht komt, waar het mogelijk rustiger is, maar hier ben je mét je netwerkpartners verantwoordelijk voor het opbouwen van de zorg. Heb je dus iets van pionieren en avontuur in je aard en wil je graag samenwerken? Dan is Flevoland geknipt voor jou.”

Sophie: “Ik vind ook echt dat wij fijne teams hebben, er is goed onderling contact. We hebben hier kinder- en jeugdpsychiatrie verdeeld in drie leeftijdsgroepen en iedereen werkt met elkaar samen. Teams springen voor elkaar in waar nodig. Vanuit mijn rol als coördinator heb ik ook contact met collega’s in Lelystad en dat verloopt prettig. Voor mij kwam een baan in Almere per toeval op mijn pad en ik ben verrast door de boeiende en leuke populatie . Ik ben ervan gaan houden!

Ik woon zelf in Utrecht, maar geniet altijd van de mooie luchten boven de polders als ik Flevoland ’s ochtends binnen rijd, zonder in de file terecht te komen! Alleen daarvoor al moet je komen werken in Flevoland.”

Meer weten over werken als GZ psycholoog bij GGz Centraal Flevoland?
Lees dan verder op: www.werkenbijggzcentraal.nl