Begeleiding bij levensvragen

Wie korter of langer in behandeling is bij GGz Centraal kan een beroep doen op een geestelijk verzorger. Op alle locaties is op één of meer dagen een geestelijk verzorger aanwezig. In totaal zijn zeven geestelijk verzorgers werkzaam bij GGz Centraal.

zin

Vragen stellen … zin geven …. mensen doen niet anders. In het dagelijks leven proberen mensen hun leven een zinvolle invulling te geven door leuke of nuttige activiteiten te doen. Of door gastvrij te zijn en koffie te zetten voor bezoek. Of door een kaartje op de bus te doen voor een jarig familielid. Zingeving die nauwelijks opvalt. Het gaat pas opvallen bij grote gebeurtenissen in het leven. Als iemand dood gaat of ziek wordt, als iemand moet gaan leven met een psychische beperking. Zingeving gaat dan over levensvragen op het scherpst van de snede. Is mijn leven de moeite waard geleefd te worden?
Geestelijk verzorgers voeren veel gesprekken over grote levensvragen: Hoe kijk ik tegen mijn leven aan? Hoe kan ik leven met alle verliezen die ik geleden heb? Over verlies en rouw dus, en hoe daarmee verder te gaan.

presentie

Dat vraagt van geestelijk verzorgers om present te zijn in het leven van mensen, getuige te zijn van wat er in een leven gebeurt. Geestelijk verzorgers bezoeken mensen, omdat zij het waard zijn om bezocht te worden zonder dat er een doel behaald moet worden. In groepen en individuele gesprekken hebben zij de ruimte om patiënten puur op hun mens-zijn aan te spreken. Het verschil tussen mensen die patiënt zijn en mensen die dat niet zijn vervaagt en dat is wat ze bewust opzoeken. Die benadering is helend voor iedereen. Het levensverhaal dat daadwerkelijk gedeeld wordt geeft ruimte aan de tragische kanten van het bestaan, aan verlies en niet op te heffen lijden. Aan de laag in de het bestaan waarbij moet worden uitgehouden en verdragen.

praktijk

Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in zingeving en levensoriëntatie. Op veel plekken houden zij groepsgesprekken; in de klinieken, in de deeltijdbehandeling en voor cliënten in het FACT. Individuele gesprekken zijn mogelijk, ook voor ambulante cliënten. Daarin staat het thema of de levensvraag van de cliënt centraal. Dan kan het gaan over vragen als ‘wat maakt mijn leven waardevol?’ ‘hoe vind ik houvast?’, maar ook als je zonder specifieke vraag eens wilt praten kun je terecht bij een geestelijk verzorger.
Een geestelijk verzorger helpt je je eigen bronnen van inspiratie weer te vinden en verwijst, zo mogelijk, door naar gesprekspartners en inspirerende plekken bij jou in de buurt.

Verschillende vormen van ondersteuning door geestelijk verzorgers:

  • individuele gesprekken met aandacht voor levens- en zingevingsvragen
  • begeleiden van groepsgesprekken en modules over belangrijke thema’s in het leven
  • rituele begeleiding, zoals het met symbolen ondersteunen bij het maken van nieuwe stappen in je leven, verzorgen van een herdenkings- of afscheidsbijeenkomst na een overlijden 

verlies en verlangen

Een van de modules die momenteel op steeds meer locaties wordt aangeboden is die over ‘Verlies en Verlangen’. Tien weken lang staan we in wekelijkse bijeenkomsten stil  bij de vraag welk verlies een ernstige psychiatrische aandoening heeft gebracht. Dat kan gaan over verlies van familie, vrienden, maatschappelijke positie, vrijheid, zelfstandigheid. De module gaat over de pijn van dat verlies én over troost en verlangen. Patiënten ervaren deelname aan de module over het algemeen als helend. Terugblikkend zeiden een aantal deelnemers: ‘verhelderend’, ‘ordenend’, ‘anderen brengen onder woorden wat je wel aanvoelt maar niet onder woorden kan brengen’, ‘je merkt dat je de enige niet bent’, ‘geestverruimend’, ‘ik heb dingen gezegd die ik nog nooit heb gezegd’. Deze module wordt ook aangeboden in diverse FACT-teams.

contact

Veel mensen weten de geestelijke verzorging zelf te vinden, maar als verpleging, behandelaren of familieleden een specifieke vraag signaleren kan er altijd naar ons worden doorverwezen. 
Wie, wat en waar? 

meer weten?

Voor meer informatie over het project vroege interventie kunt u contact opnemen met Stella Muns, s.muns@ggzcentraal.nl of met Boukje Grashuis, b.grashuis@ggzcentraal.nl.

wilt u meer weten over 'resultaten vertellen'?

Stuur dan een e-mail met uw vraag of opmerking naar resultatenvertellen@ggzcentraal.nl