actuele resultaten

psychiatrie en verslaving in een nieuwe jas: het nieuwe Juliana-Oord

Begin mei 2016 is er in Juliana-Oord een start gemaakt met de samenvoeging van drie verschillende afdelingen die psychiatrie & verslaving in hun behandelaanbod hebben. Zo is er één expertisecentrum psychiatrie & verslaving ontstaan, terwijl daarnaast nog in alle regio’s de kennis en kunde van psychiatrie & verslaving vertegenwoordigd blijft in ambulante teams.
Lees hier het hele verhaal over deze ontwikkeling.

verpleegkundige adviesraad behartigt belangen verzorgenden en verpleegkundigen

GGz Centraal heeft sinds begin 2017 een Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), een adviesraad die de beroepsinhoudelijke belangen behartigt van alle verzorgende en verpleegkundige beroepsgroepen. 
Lees hier meer over de VAR

 

‘korte lijnen naar de specialistische ggz stellen mij gerust’

Na het kabinetsbesluit van 2013 werd in het bestuurlijk akkoord ‘Toekomst GGZ 2013-2014’ besloten dat de zorg aan mensen met psychiatrische problematiek in drie echelons verdeeld zou worden: de huisarts/POH GGZ, de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Omdat de generalistische basis ggz losgekoppeld moest worden van de specialistische ggz werd Indigo opgericht.
Lees hier meer over de samenwerking tussen Indigo Midden-Nederland en o.a. GGz Centraal  

 

Hoe moeilijk kan het zijn?

Bij Kastanjehof, de afdeling High Intensive Care (HIC) / acuut van GGz Centraal in de regio Eemland, krijgen wij steeds meer te maken met patiënten met ingewikkelde ‘multi-problem’ casuïstiek. Denk daarbij aan combinaties van bijvoorbeeld patiënten met autisme, persoonlijkheidsproblematiek, een psychotisch toestandsbeeld of een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Regelmatig gaat dit dan ook nog eens gepaard met verslavingsproblematiek en een justitieel verleden.
Lees hier hoe Kastanjehof een veranderingsproces heeft doorgemaakt.

Bureau arbeidsrehabilitatie werkt aan maatschappelijk herstel

Werken betekent meer dan alleen voor jezelf kunnen zorgen en je eigen geld kunnen verdienen. Het brengt herstel en eigenwaarde. Bureau ArbeidsRehabilitatie (BAR) is al ruim 16 jaar een begrip binnen GGz Centraal in de regio Veluwe & Veluwe Vallei. Wanneer cliënten in behandeling zijn bij ggz slaat dit bureau een brug naar de werkende maatschappij.
Lees hier het hele verhaal.

Zorg en vastgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden

Mensen met ernstige psychiatrische problematiek wonen vaak nog steeds in een eigen ‘mini-maatschappij’, met monumentale panden, bossen en een eigen kerk. Veldwijk in Ermelo heeft zelfs een eigen begraafplaats. Door afbouw van klinische bedden en betere ambulante zorg zijn al deze gebouwen en vierkante meters niet meer nodig. Hans Hoepel, directeur vastgoed binnen GGz Centraal: ‘De gebouwen weerspiegelen de manier waarop we in de GGZ onze zorg aanbieden.
Lees hier het hele verhaal.

Thea Heeren blikt terug op loopbaan

Thea Heeren wilde internist worden omdat de zorg voor ouderen in ziekenhuizen in haar ogen beter kon. Het werd psychiatrie omdat ouderen met psychiatrische stoornissen haar inzet en bevlogenheid nog harder nodig hadden. Ze bracht het tot bijzonder hoogleraar ouderenpsychiatrie. Op 29 juni 2017 nam ze afscheid als bestuurder van GGz Centraal. In dit interview blikt ze terug op haar loopbaan.
Lees hier het hele verhaal.

van dagbesteding tot bloeiend sociaal ondernemerschap

Sinds 2015 timmert de afdeling inkoop van GGz Centraal hard aan de weg. Het ambitieniveau is hoog en de resultaten worden steeds meer zichtbaar. De afdeling probeert in haar ambitie ook rekening te houden met de visie van GGz Centraal: deskundig en dichtbij en ‘social return’. In dat kader heeft de afdeling contact gezocht met Jaap Vlijm, het kloppend hart van ‘Werk Centraal’ in Ermelo. Het idee werd geboren om 'Werk Centraal' als vaste leverancier te verwelkomen bij de afdeling inkoop.
Lees hier het hele verhaal.

 

GGz Centraal cliëntenpanel nú online

GGz Centraal heeft als eerste ggz-instelling de beschikking over een online-cliëntenpanel. Het lanceren van een online cliëntenpanel is een initiatief van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur van GGz Centraal. Het Cliëntenpanel voorziet in de behoefte om de stem van de cliënt in de hele organisatie te laten weerklinken.
Lees hier het hele verhaal

De Lunchroom: een mooi initiatief tot bevordering van herstel

In 2011 ontstond bij het hoofd bedrijfsvoering van Flevoland, Cathy van Dooren en de teamleider van de dagbehandeling in Almere, Cri-cri Gouw, het plan om uit te zoeken of het zelf beheren van de catering voor het personeels /patiëntenrestaurant in de Meregaard een kostenbesparing op zou kunnen leveren t.o.v. de toenmalige situatie. 
Lees hier het hele verhaal.

Begeleiding bij levensvragen

Wie korter of langer in behandeling is bij GGz Centraal kan een beroep doen op een geestelijk verzorger. Op alle locaties is op één of meer dagen een geestelijk verzorger aanwezig. In totaal zijn zeven geestelijk verzorgers werkzaam bij GGz Centraal.
Lees hier het hele verhaal. 

kinderen door vroege interventie beschermd en versterkt

Veel kinderen die bij Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie worden aangemeld zijn in groep twee van de basisschool gedoubleerd of gingen doubleren. Bij veel van deze kinderen blijkt sprake te zijn van een kinderpsychiatrische stoornis. Dineke Rang, kinder- en jeugdpsychiater, vroeg zich af of de doublure gezien kan worden als een vroeg signaal van een onderliggende psychiatrische stoornis. In 2008 startte het project Vroegsignalering, een samenwerkingsverband tussen Fornhese, kinder- en jeugdpsychiatrie, de jeugdafdeling van de GGD Flevoland, Passend Onderwijs, school, ouders en kinderen.
Lees hier het hele verhaal.

Met passie op zoek naar de juiste match

Carolien woonde ruim 5 jaar in beschermd wonen Barneveld en was een vaste klant van de opname-afdeling. Afgelopen herfst  verhuisde zij naar een eigen woning in de stad. Tijdens een (afscheids)drankje in de stad stelden wij haar de vraag wat het meest heeft bijgedragen aan haar herstel.
Lees hier het hele verhaal. 

Leefstijl-bevorderende behandeling in de langdurige zorg: (inter)nationaal voorop!

In 2013 startte op de afdelingen voor langdurige zorg op Zon & Schild een innovatief project om meer inzicht te verkrijgen in (het bevorderen van) beweging en leefstijl. Inmiddels is de ontwikkelde aanpak een succes en is GGz Centraal hiermee (inter)nationaal een van de voorlopers. 
Lees hier het hele verhaal

HYPE: jongere met borderline in vroeg stadium behandelen

In het voorjaar van 2016 is HYPE, Helping Young People Early, geïntroduceerd vanuit Australië in Nederland door Christel Hessels, p-opleider bij GGz Centraal. Fornhese biedt HYPE aan in samenwerking met Youké jeugd- en opvoedhulp.
Lees hier het hele verhaal.

enthousiaste professionals bieden zorg aan asielzoekers

Sinds 1 september 2016 heeft GGz Centraal een asielzoekersprogramma waar twaalf enthousiaste professionals zorg bieden aan asielzoekers van verschillende asielzoekerscentra (AZC): Luttelgeest, Dronten, Zeewolde, Harderwijk, Zeist, Amersfoort en Leersum. In totaal verblijven er ruim 3400 asielzoekers verspreid over deze centra. Onderzoek heeft aangetoond dat vluchtelingen een hoog risico op gezondheidsproblemen hebben. Zelfs twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland.
Lees hier meer over de aanpak van GGz Centraal.

een broos evenwicht: themanummer

Als je een ernstige psychiatrische aandoening hebt, wat is er dan nodig om toch de regie over je eigen leven te houden? Daar gaat het over in dit themanummer. Allereerst laten we cliënten aan het woord; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Natasha Rotensen laat zien dat het behouden van evenwicht soms in ogenschijnlijk kleine dingen zit. Dick Pomp en Koos de Boed vertellen over hun eigen herstel én over hoe zij zich nu hard maken voor het ontwikkelen en implementeren van herstelondersteuning in GGz Centraal.
Lees het themanummer.

door dans uit je isolement

Na het zien van een dansvoorstelling door ouderen uit het St. Pieters en Bloklands gasthuis raakte Els Bernink, fysiotherapeut, enthousiast door de indrukwekkende voorstelling. Zij benaderde ‘Scholen in de Kunst’ in Amersfoort of zij ook zo'n project binnen GGz Centraal wilden verzorgen. Zo ging het balletje rollen en in februari was een dansvoorstelling door patiënten van Eikenstaete en Berkenrode een feit.  
Lees hier het hele verhaal.

als het middel erger is dan de kwaal… polikliniek bijwerkingen

Voor veel cliënten is wel of niet medicijnen gebruiken een lastig dilemma. Ze hebben te maken met de werking maar ook met – soms  nare – bijwerkingen. Hoe kunnen we deze tegengaan? Op deze vraag geeft de polikliniek bijwerkingen antwoord.
Lees hier het hele verhaal.

goede training helpt hulpverlener in het omgaan met suïcidaal gedrag

In 2015 is vanuit de raad van bestuur de opdracht gegeven om een project op te zetten om de ‘multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ te implementeren binnen GGz Centraal, door middel van deskundigheidsbevordering. Op deze manier willen we bereiken dat door het optimaliseren van kennis en deskundigheid omtrent suïcidaal gedrag, suïcides voorkomen kunnen gaan worden. 
Lees hier het hele verhaal.

diagnostiek en vroege interventie Eemland: snel, wendbaar en dichtbij

Het diagnostiek en vroege interventieteam (DVI-team) werkt sinds een jaar vanuit de locatie aan de Westsingel in Amersfoort. Er komen vooral jongeren met een eerste psychose of randpsychotische klachten, vaak in crisis. Het DVI-team onderzoekt wat er schuil gaat achter de psychotische ontregeling. 
Lees hier het hele verhaal.

‘crisisteam’ kind en jeugd: veel kennis in huis!

Het team ‘spoedeisend & complex’ van Fornhese is beschikbaar voor verwijzers met ingewikkelde vragen. Het team heeft langdurig specialistische kennis in huis en kan snel en flexibel inspringen op vragen. Dit werkt naar tevredenheid. Verwijzers hoeven geen eindeloze zoektocht af te leggen met de patiënt. Soms is meekijken en meedenken al voldoende.
Lees hier het hele verhaal.

ervaringen in toegewijde zorg: jubileum palliatieve unit

Vijf jaar geleden opende in de regio Eemland, locatie Zon & Schild, de palliatieve unit, als eerste een specialistische palliatieve afdeling in de ggz in Nederland. In die vijf jaar is veel ervaring opgedaan. Collega’s uit het hele land en ook uit België kwamen regelmatig een kijkje nemen. Op het jubileumcongres werden de ervaringen gedeeld.
Lees hier het hele verhaal.

samenwerking: sleutel tot goede jeugdzorg

Tijdens de onlangs gehouden netwerkconferentie,georganiseerd door Fornhese (specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie) stond ontmoeting centraal. De zaal was gevuld met vertegenwoordigers van het brede werkveld jeugdzorg uit alle regio’s van GGz Centraal. Iedereen heeft te maken met  de transformatie, we zijn pioniers en moeten allemaal veranderen maar hoe doen we dat. De vraag tijdens de conferentie was vooral: hoe doen we dat samen en met welk resultaat? In het netwerk de behandeling samen ontwikkelen en vorm gaan geven.
Lees hier het hele verhaal.

opleiden doe je met z’n allen ... het raakt iedereen!

Dat het opleiden van professionals binnen GGz Centraal een jarenlange traditie kent en echt een speerpunt is, heeft Christel Hessels, P-opleider GGz Centraal, in de afgelopen periode aan den lijve ondervonden.
Lees hier het hele verhaal. 

 

meer weten over 'resultaten vertellen'?

Wilt u meer weten over 'resultaten vertellen' bij GGz Centraal? 
Lees dan hier al onze verhalen die reeds gepubliceerd zijn
Of stuur een e-mail naar: resultatenvertellen@ggzcentraal.nl