Resultaten vertellen

U bent hier :Home/Resultaten vertellen

Soms is het nodig om bij verdriet stil te staan

Misschien denken sommige ouderen met psychische klachten: wat zal ik daar nog aan doen, laat maar zitten. Niet Jack van Slooten. Uit eigen ervaring weet hij dat je je problemen beter kunt aangaan anders blijf je er last van houden. En dat je nooit te oud bent om te leren! Samen met zijn vrouw woont Jack van Slooten in het St. Pieters en Blokland Gasthuis in Vathorst, een woonomgeving voor mensen die door een lichamelijke aandoening of dementie langdurige verpleging en verzorging nodig hebben. De Van Slootens hebben een [...]

Als stress je leven bepaalt …

Mensen met een autismespectrumstoornis hebben - iedere dag!- veel meer last van stress dan mensen zonder zo’n stoornis. Wat helpt hen om de stress te hanteren? Yvette Roke, psychiater bij Emerhese, het autisme expertisecentrum van GGz Centraal, pleit voor de ontwikkeling van een innovatief hulpmiddel. ‘Sinds 2008 werk ik met mensen met een autismespectrumstoornis. Eerst dacht ik dat het werken met één doelgroep me zou gaan vervelen omdat veel hetzelfde zou zijn. Maar dat bleek heel anders te zijn; sinds dag één ben ik geboeid door de diversiteit aan [...]

wij leveren teamwork op basis van vertrouwen

Aron Vos en Mark Westerink, twee stoere verpleegkundigen, vertellen graag over hun werk in Kastanjehof. Lees hier waarom zij trots zijn op hun baan. mensen krijgen hier nog kansen Wij behandelen patiënten die in instellingen buiten GGz Centraal zijn vastgelopen; die het elders vaak niet goed hebben weten te redden. Het is de uitdaging om er samen toch iets van te maken. Deze mensen voelen zich vaak ‘uitgekotst’. Onze kracht en charme is dat we toch een weg met hen weten te vinden en ze een stap verder kunnen [...]

Onderzoek naar dissociatieve stoornissen

Bij het Top Referent Trauma Centrum (TRTC) Transit van GGz Centraal in Ermelo worden mensen behandeld die lijden aan de gevolgen van ernstige vroegkinderlijke traumatisering. Voorbeelden daarvan zijn het meemaken van aanhoudende en langdurige mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel), verwaarlozing en het getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin. Vaak komen meer vormen van traumatisering tegelijk voor. Verstoring van de hechtingsrelatie is dan vaak één van de vele gevolgen. Cliënten die in behandeling zijn bij Transit zijn veelal bekend met complexe posttraumatische stressstoornis en/of dissociatieve stoornissen, waaronder [...]

eindejaarsattentie biedt cliënten werk én trots

Voor het zevende jaar op rij zet GGz Centraal een voucher in als eindejaarsattentie. Bijzonder is dat bij de productie en levering van de voucherproducten en -diensten altijd cliënten betrokken zijn. Harma van de Brake, kartrekker van het voucherproject, over het belang van de vouchers voor onze cliënten, over werkplezier en trots. Alle medewerkers en vrijwilligers van GGz Centraal én cliënten die langer dan een jaar in klinische behandeling zijn, krijgen in december een voucher ter waarde van € 14,-. Harma: ‘Voor het inwisselen van een voucher kun je [...]

HYPE-team maakt de balans op

In mei 2016 is het HYPE-team Amersfoort van GGz Centraal en Youké gestart. Daarom vonden wij het tijd om de balans op te maken nadat we nu ruim een jaar bezig zijn. Binnen het HYPE-team richten we ons op verschillende taken. Allereerst is dit de diagnostiek en behandeling van jonge mensen met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast richten we ons ook op het vergroten van kennis over deze doelgroep. Dit doen we door heel actief te zijn op het gebied van bij- en nascholing voor collega’s, ketenpartners en het [...]

diagnostiekdag voor jongvolwassenen

De Rembrandthof in Hilversum kent twee specialistische behandelprogramma’s waarbij een zogeheten ‘diagnostiekdag’ onderdeel is van de intakeprocedure: Jongvolwassenen (18-25 jaar) en Eetstoornissen (18-65 jaar). De psychische problematiek binnen beide behandelprogramma’s wordt gekenmerkt door een heel eigen dynamiek die raakvlakken heeft met zowel de kinder- en jeugdpsychiatrie als met volwassenpsychiatrie. Binnen het behandelprogramma Jong Volwassenen werken wij vanuit het systeemtheoretische referentiekader waarbij de omgeving betrokken wordt bij de behandeling. Het betrekken van de familie is belangrijk om hun visie op de problematiek te horen en de gegroeide patronen binnen het [...]

IBA-behandeling: een beter antwoord voor dwangstoornissen?

In de zomer van 2017 kreeg Henny Visser, onderzoeker en behandelaar bij GGz Centraal Marina de Wolf, onderdeel van het nieuwe centrum voor psychotherapie in Ermelo, te horen dat haar aanvraag voor een onderzoeksubsidie bij ZonMw was goedgekeurd. De subsidie die werd toegekend aan het project ‘Towards personalized care and reduction of chronicity in patients with Obsessive Compulsive Disorder (OCD)’ bedraagt 4 ton. ZonMw vindt het een zeer relevant project omdat het zich richt op een nieuwe behandeling voor patiënten met een therapieresistente Obsessieve Compulsieve Stoornis. Een mooie aanleiding [...]

verpleegkundige adviesraad behartigt onze belangen

GGz Centraal heeft sinds begin 2017 een Verpleegkundige AdviesRaad (VAR), een adviesraad die de beroepsinhoudelijke belangen behartigt van alle verzorgende en verpleegkundige beroepsgroepen. Binnen de VAR wordt niet alleen meegedacht over landelijke en lokale ontwikkelingen die invloed hebben binnen onze organisatie, maar worden hierover ook adviezen uitgebracht aan de raad van bestuur. Daarnaast is de VAR een klankbord voor alle werknemers wanneer zij vragen hebben over de verpleegkundige of verzorgende disciplines en wil zij actief meedenken met ontwikkelingen op de verschillende afdelingen/locaties. Ruud van Nus, voorzitter van de VAR [...]

‘korte lijnen naar de specialistische ggz stellen mij gerust’

Na het kabinetsbesluit van 2013 werd in het bestuurlijk akkoord ‘Toekomst GGZ 2013-2014’ besloten dat de zorg aan mensen met psychiatrische problematiek in drie echelons verdeeld zou worden. De huisarts/POH GGZ, de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Omdat de generalistische basis ggz losgekoppeld moest worden van de specialistische ggz werd Indigo opgericht. In drie maanden tijd werd er een BV opgericht vanuit GGz Centraal om per 1 januari 2014 te starten als franchise nemer van Indigo met de naam Indigo Centraal. In Altrecht bestond inmiddels al de [...]

hoe moeilijk kan het zijn?

Bij Kastanjehof, de afdeling High Intensive Care (HIC) / acuut van GGz Centraal in de regio Eemland, krijgen wij steeds meer te maken met patiënten met ingewikkelde ‘multi-problem’ casuïstiek. Denk daarbij aan combinaties van bijvoorbeeld patiënten met autisme, persoonlijkheidsproblematiek, een psychotisch toestandsbeeld of een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Regelmatig gaat dit dan ook nog eens gepaard met verslavingsproblematiek en een justitieel verleden. Een uitdagende groep patiënten dus. Het gaat hierbij om een groep patiënten die wordt aangeduid met EPA -Ernstige Psychiatrische Aandoeningen - en/of patiënten met een licht verstandelijke beperking. Deze [...]

bureau arbeidsrehabilitatie werkt aan maatschappelijk herstel

Werken betekent meer dan alleen voor jezelf kunnen zorgen en je eigen geld kunnen verdienen. Het brengt herstel en eigenwaarde. Bureau ArbeidsRehabilitatie (BAR) is al ruim 16 jaar een begrip binnen GGz Centraal in de regio Veluwe & Veluwe Vallei. Wanneer cliënten in behandeling zijn bij ggz slaat dit bureau een brug naar de werkende maatschappij. de maatschappelijk werkers aan het woord ‘Als maatschappelijk werkers werken we lange tijd binnen GGz Centraal met cliënten die graag weer stappen ondernemen om aan het werk te komen. Ervaringen van cliënten en [...]