Fons Strijbosch en Geraline Boonzaaijer zijn vanuit SiRM (Strategies in Regulated Markets) actief betrokken bij de regionale tafels voor hoog complexe ggz. Geraline is projectleider en eerste aanspreekpunt en Fons trekt daarin samen met haar op. Het eerste succes is dat het – ondanks de coronapandemie – is gelukt om de regiotafels van de grond te krijgen. Doel van de tafels is om elkaar daardoor – en blijvend – beter te gaan vinden.

De regiotafel Midden Nederland is door GGz Centraal en ’s Heerenloo samen opgepakt. En beslaat de verzorgingsgebieden van GGz Centraal en Altrecht. Tot nu toe werden aan deze tafel zestien cliënten aangemeld. Daarvan hebben er inmiddels negen een passend advies gekregen. Douwe van der Heiden, psychiater/directeur behandelzaken Veluwe & Veluwe Vallei en voorzitter van deze tafel: ‘Goed dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om ook voor cliënten met een uiterst complexe zorgvraag een passend aanbod te doen.’

SiRM
SiRM is in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse ggz betrokken bij de regiotafels voor hoog complexe ggz. SiRM heeft de opstart begeleid en monitort als onafhankelijke externe partij de voortgang. De acht regiotafels zijn opgezet om tot passende zorg te komen voor mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Charlotte Bouwman – die landelijk actie voerde tegen de lange wachtlijsten in de ggz – bracht dit balletje aan het rollen. Volgend voorjaar komt SiRM met een eerste rapportage aan de opdrachtgevers, aan staatsecretaris Blokhuis en de Tweede Kamer.

Casuïstiek bespreken
Fons: ‘Alle tafels – 8 voor heel Nederland – zijn inmiddels van start gegaan. Er is wel verschil in voortvarendheid en in hoe het is opgepakt. De ene regio voelde meer urgentie dan de andere. En in bepaalde regio’s bestonden eigenlijk al overlegstructuren. Daar werden sommige cliënten al in veel gezamenlijke overleggen besproken. Daar is dus eerst gezocht naar de toegevoegde waarde. In alle regio’s is het nu ingebed en worden mensen aangemeld. Maar het aantal aanmeldingen verschilt per regio. Het is nog te vroeg om te zeggen om wat voor zorgvragen het zoal gaat.’
Geraline: ‘Wel leuk om te vertellen dat de regiotafel Midden Nederland het behoorlijk voortvarend heeft opgepakt. Dat zien we ook aan de hoeveelheid casuïstiek die hier wordt besproken.’
Fons vult aan: ‘De regiotafel Midden Nederland is echt als een van de eersten uit de startpositie geschoten. Het zal hebben meegespeeld dat bestuurder Arjan Theil meeschreef aan het landelijke plan van aanpak.’

Beter overzicht op mogelijkheden
Fons: ‘We zien dat het om cliënten gaat die een hele specifieke zorgvraag hebben. Het biedt meerwaarde om de verschillende aspecten van een probleem aan te pakken. Soms zijn het relatief zeldzame problemen. Ook zorgverzekeraars zoeken mee naar oplossingen voor problemen die buiten de contractafspraken vallen. Daar is goed over te praten. Voor sommige patiënten is het al gelukt om een passend behandelaanbod te vinden en de behandeling daadwerkelijk te starten.’

Geraline: ‘Door de regiotafels ontstaat ook een beter overzicht op alle mogelijkheden. Ook buiten de regio. Daar heeft een individuele behandelaar niet altijd zicht op. Soms is binnen de regio ook maar een beperkt aanbod beschikbaar omdat de zorgvraag zo complex is.’

Je hoeft je er niet bij neer te leggen
Fons: ‘Ik herken uit mijn eigen ervaring, als voormalig arts-assistent bij de crisisdienst, dat het soms erg moeilijk is om een patiënt door te plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer patiënten tegelijkertijd verschillende problemen hebben, zoals verslaving en een psychotische stoornis. Er is vaak een uitsluitingscriterium vanuit één discipline.’
Geraline: ‘Ik hoor dat ook bij behandelaren soms een soort acceptatie ontstaat. Er zijn nu eenmaal patiënten voor wie ze niet zo’n goed aanbod hebben. Daarin kan zo’n tafel ook helpend zijn. Je hoeft je er niet altijd bij neer te leggen. De schotten in wet- en regelgeving en financiering maken plaatsing soms wel lastig. Maar ook schotten tussen organisaties, domeinen en disciplines zitten soms nog teveel in de weg. Dat beperkt plaatsing van patiënten. Zorgverzekeraars gaan gelukkig ook al breder inkopen. Kijken meer naar patiëntengroepen als geheel.’

Wachten in de juiste rij
Fons: ‘Het gaat overigens niet alleen om het lange wachten in de rij. Maar de focus is meer of mensen in de juiste rij staan te wachten. Het succes van een tafel ligt ook aan de bekendheid. De regiotafel Midden Nederland is actief onder de aandacht gebracht. Wij zien dat daardoor de samenwerking goed tot stand is gekomen en dat verwijzers de tafel weten te vinden.’

Meer informatie
Kijk op www.ggzcentraal.nl/over-aanmelden-en-verwijzen/
> overige onderwerpen > regiotafel Midden NL hoog complexe ggz
of stuur een e-mail naar regiotafel-hoogcomplexezorg@ggzcentraal.nl