Eén behandelaar – de regiebehandelaar – coördineert het zorgproces en is je eerste aanspreekpunt. Welke behandelaar dat is? Dat bepalen we mede door de fase in de behandeling waarin je zit.

Het kan zijn dat je in de opstartfase een andere regiebehandelaar hebt dan in de behandelfase. De regiebehandelaar kan ook sommige taken delegeren aan een andere behandelaar. Deze behandelaar kan dan je eerste aanspreekpunt binnen de behandeling zijn. We zullen dit altijd met je bespreken.

Wie kan regiebehandelaar zijn:

  • ambulante zorg: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en de GZ-psycholoog kunnen regiebehandelaar zijn.
  • klinische zorg: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en de GZ-psycholoog kunnen regiebehandelaar zijn.
  • verslavingszorg: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog en de verslavingsarts KNMG kunnen regiebehandelaar zijn.
  • ggz voor ouderen: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog en specialist ouderen geneeskunde kunnen regiebehandelaar zijn.