10 keer per jaar een avond waar psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten elkaar ontmoeten, kennis delen en in discussie gaan over actuele thema’s. Een avond waar we wetenschappelijke inzichten en klinische praktijk met elkaar verbinden. Dat is het doel van de referaten nieuwe stijl.

Sinds jaar en dag zijn de refereeravonden onderdeel van de bij- en nascholingsmogelijkheden voor specialisten. Ze maken deel uit van het scholingsprogramma voor de psychiaters, horend bij de erkenningscriteria van de A-opleiding. Een aantal jaren geleden zijn ook de psychologen en verpleegkundig specialisten erbij betrokken.

gemiste kans
Het format van een referaat bestaat eruit dat twee sprekers vanuit wetenschappelijke kennis en inzichten een thema vanuit ons vakgebied belichten. Het viel ons op dat bij de refereeravonden georganiseerd door de A-opleider meer psychiaters aanwezig waren, bij de avonden georganiseerd door de P-opleider meer psychologen. Een gemiste kans. We willen immers meer verbinding tussen de specialismes en van elkaar leren. Tijd om het format eens kritisch onder de loep te nemen.

dicht bij de klinische praktijk
Voorheen werden de refereeravonden georganiseerd door één van de opleiders. In het nieuwe format bedenken we samen met de regiodirectie – die gastheer en mede-organisator is – een thema dat we gedurende het komende kwartaal zullen belichten. Hierdoor kunnen we meer verschillende aspecten van een onderwerp belichten en meer didactische vormen inzetten. Daarnaast zijn we er zo ook zeker van dat we onderwerpen kiezen die dicht bij de klinische praktijk van onze instelling staan.

Harold van Megen, A-opleider, Christel Hessels, P-opleider, Marianne de Leeuw, opleider verpleegkundig specialisten

juridisch, historisch, wetenschappelijk
Voor dit najaar hebben we het thema ‘de nieuwe Wet verplichte ggz’ gekozen. In 3 refereeravonden belichten we dit thema vanuit het juridisch kader, de historische context, maar we gaan ook in op  wetenschappelijke inzichten over risicotaxatie, behandeling van patiënten met antisociale persoonlijkheidsstoornissen, de betekenis voor het kwaliteitsstatuut en maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein, denk bijvoorbeeld aan verwarde personen en samenwerking met ketenpartners zoals de politie.

optimale planning
Naast deze inhoudelijke aanpassingen, hebben we naar een aantal praktische zaken gekeken, zoals organisatie door het congresbureau van GGz Centraal. Ook hebben we de tijden zo gepland dat deze optimaal zijn in het kader van herregistratiepunten voor psychiaters, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten.

De refereeravonden zijn niet alleen interessante avonden met goede sprekers, maar vooral ook een mooi moment om collega’s te ontmoeten die je niet dagelijks spreekt. De opleiders hopen  vele collega’s te zien de komende refereeravonden!