Op 12 juni presenteerde commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’. Over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg in de periode vanaf 1945 tot nu. Het onderzoek is in opdracht van het kabinet uitgevoerd in verschillende jeugdinstellingen. Uit het rapport blijkt dat een deel van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende was beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

aanbevelingen
GGZ Nederland wil samen met de andere koepels leren van het rapport. “De commissie doet een aantal duidelijke aanbevelingen. Die gaan we deze maand nog bespreken met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdzorg en met de ministeries. Waar het kan, brengen we de aanbevelingen zo snel mogelijk in praktijk,” aldus Peter Dijkshoorn, bestuurder van GGZ Nederland.

deuren open voor slachtoffers
Organisaties aangesloten bij GGZ Nederland – waaronder GGz Centraal – stellen hun deuren open voor slachtoffers. Peter Dijkshoorn: “We willen de verhalen horen en zullen ons uiterste best doen betrokkenen recht te doen én om van ze te leren.” Slachtoffers kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland die hen bij de gesprekken kan ondersteunen. GGZ Nederland draagt, net als de andere koepels, financieel bij aan het faciliteren van lotgenotencontact. Natuurlijk kunnen mensen zich ook rechtstreeks bij de organisaties melden.

werken aan verbeteringen
Een groep professionals werkzaam in de jeugdhulp streeft naar het voortdurend verbeteren van de zorg. Grote ambities zijn onder andere 0 uithuisplaatsingen, 0 separaties en 0 jongeren die zich suïcideren. Deze ‘beweging van nul’ roept zorgorganisaties actief op hieraan mee te doen. Ook GGz Centraal Fornhese zet zich hier actief voor in. Want het is belangrijk om te blijven werken aan verbeteringen: het kan iedere dag beter en dit rapport geeft ons een extra duw in de rug.

Mocht je meer willen weten of vragen hebben over het rapport commissie de Winter dan kun je hier het rapport lezen of meer informatie vinden. Mocht je een ervaring willen delen dan kun je contact opnemen met de Commissie Geweld Jeugdzorg.

Je kunt ook een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris.