Binnen GGz Centraal start binnenkort het Programma Ontwikkeling voor Masterpsychologen en Orthopedagogen (PrOMO).

PrOMO is op initiatief van de P-opleiding ontwikkeld om masterpsychologen en orthopedagogen praktijkgericht te begeleiden en inspireren aan de start van hun loopbaan. Op deze manier kunnen we kwaliteit van zorg waarborgen. En begeleiden we jonge collega’s in de periode tussen het afronden van hun masteropleiding en de start van een opleiding die tot een BIG-registratie leidt.

Een enthousiaste projectgroep heeft samen met de P-opleidelingen, masterpsychologen en orthopedagogen, praktijkopleiders en collega’s uit de diverse regio’s een programma samengesteld. Dat bestaat uit (blended) klinische lessen, e-learningmodules en intervisiemomenten.
Er komen onderwerpen aan bod die passen bij de deelwerkzaamheden van de masterpsychologen en orthopedagogen. Denk daarbij aan het doen van intakes en diagnostische activiteiten. Maar ook onderwerpen als het vormen van een professionele identiteit en omgaan met crisissituaties.
Ook oefenen we veel. Oefenen met gespreksvaardigheden, met het schrijven van een helder en bondig verslag en het belang van samen tot een behandelovereenkomst komen.

Doorgeven van kennis en ervaring
Psychologen die in opleiding zijn tot gezondheidszorg-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog verzorgen de klinische lessen. Zo geven dus de kennis en ervaringen die zij opdoen in hun opleidingstrajecten door aan de startende collega’s binnen de organisatie. Bovendien kunnen zij op deze manier ervaring opdoen met lesgeven.

Doorlopend aanbod
Wij bieden het programma doorlopend aan.Op die manier kunnen huidige en toekomstige collega’s op elk gewenst moment dit ontwikkelingsprogramma volgen.

Wanneer?
Eind mei 2020 is de eerste bijeenkomst van het programma en krijgt PrOMO een vaste plek binnen de P-opleiding. Zo kunnen we goede patiëntzorg blijven bieden en ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze collega’s. We zijn verheugd van start te gaan met PrOMO en zo te blijven inspireren, verbinden en leren!