Na succesvolle ontwikkelingen in het leefstijlonderzoek eind 2018 is het nu zover: het proefschrift Thinking inside the box: changing lifestyle to improve the health status of inpatients with severe mental illness van onderzoeker en gezondheidspsycholoog Jeroen Deenik is gepubliceerd. Op 22 mei hoopt hij te promoveren op zijn onderzoek naar beweging en leefstijl bij mensen met een ernstig psychiatrische aandoening.

Het proefschrift gaat grotendeels over onderzoek op het gebied van beweging en leefstijl dat sinds 2013 – toen Jeroen hier bij GGz Centraal mee startte in het kader van zijn afstuderen – gedaan is op de afdelingen voor langdurige zorg op Zon & Schild, Amersfoort. Nadat hij  in 2015 financiële steun kreeg toegekend van Stichting tot Steun VCVGZ, heeft Jeroen dit promotieonderzoek kunnen starten. Hij werd hierin begeleid door promotor Prof. dr. Peter van Harten (GGz Centraal / Universiteit Maastricht), copromotoren dr. Ingrid Hendriksen (LivIng Active) en dr. Diederik Tenback (CTP Veldzicht), en dr. Erwin Tak (Tak Advies en Onderzoek).

Animatiefilmpje en mobiele app
Aangezien al het onderzoek heeft plaatsgevonden in de dagelijkse behandelpraktijk en veel mensen daar aan hebben meegewerkt, heeft Jeroen ernaar gestreefd de onderzoeksuitkomsten zo goed mogelijk terug te vertalen naar de praktijk. Onderdeel hiervan is een samenvatting van het proefschrift in een animatiefilmpje. Ook is het proefschrift gepubliceerd als mobiele app, inclusief linkjes naar overige relevante informatie. De app kan in zowel de Apple App Store als de Google Play Store worden gevonden door te zoeken op de titel van het proefschrift of op ‘Deenik’.

Promotie en proefschrift
U bent van harte uitgenodigd de openbare verdediging bij te wonen op woensdag 22 mei om 12.00 uur in de aula van de Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg 4, Maastricht) en de aansluitende receptie. Als u van plan bent om te komen kunt u dit doorgeven aan Jeroen, zodat er voor de Universiteit Maastricht een inschatting kan worden gemaakt van het aantal gasten.

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp en ontvangt u graag een exemplaar van het proefschrift? Dan kunt u dat hier doorgeven en zal dit u z.s.m. toegestuurd worden.