GGz Centraal kijkt terug op een goed bezochte informatieavond over de toekomst van Zon & Schild op 18 september. Tijdens de avond presenteerden we het ‘Ruimtelijk Kader’. Dit stelden we in opdracht van de gemeente Amersfoort op. Het Ruimtelijk Kader legt de ruimtelijke uitgangspunten voor de herontwikkeling van het instellingsterrein vast. Het is nog geen concreet ontwerp.

De bijeenkomst werd bezocht door omwonenden van het terrein, bewoners, cliënten, medewerkers en andere belangstellenden. Aanwezigen kregen een toelichting op onze plannen. Ook was er gelegenheid voor het stellen van vragen. Veel van de gestelde vragen gingen over de nieuwe invulling van het gebied, het toekomstige zorgterrein, het behoud van natuur en cultuur en de vervolgstappen na de vaststelling van het Ruimtelijk Kader. Verschillende bezoekers lieten hun suggesties achter voor de toekomst van Zon & Schild.

GGz Centraal gaat samen met de gemeente Amersfoort verder met de afronding van het Ruimtelijk Kader. B&W van Amersfoort willen het Kader in het najaar voor besluitvorming aanbieden aan de Amersfoortse gemeenteraad.

We houden je graag op de hoogte van de voortgang via www.ggzcentraal.nl/toekomstzonenschild/