Vanaf maandag 16 september starten wij in de regio Gooi en Vechtstreek een pilot met triagisten in de acute ggz (crisisdienst). Vanaf die datum werken wij met een team van zeven triagisten die ingezet worden in de toegeleiding naar de crisisdienst van GGz Centraal. Zij werken aan de hand van een nieuw ontwikkelde ‘ggz-triagewijzer’.

De triagewijzer geeft ons de mogelijkheid om op basis van de vraag van de verwijzer én de context de juiste urgentie te bepalen. Wij verwachten hiermee ook de crisisinterventoren efficiënter te kunnen inzetten.

Waar en wat?
De pilot start vanaf de Rembrandthof in Hilversum. Dit is overigens niet de definitieve standplaats voor de triagisten. Zeven dagen per week zijn de triagisten in functie tussen 15.00 uur ’s middags en 23.00 uur ‘s avonds. De normale verwijsverwijsroute naar de crisisdienst in Gooi en Vechtstreek verandert voorlopig niet. Verwijzers kunnen gewoon bij een acute crisis bellen naar het bij hen bekende nummer (de aanmeldfunctionaris). Alleen schakelt de aanmeldfunctionaris tussen 15.00 uur en 23.00 uur u door naar één van onze triagisten.

Feedback op de nieuwe werkwijze
Overigens zal het werken met de ggz-triagewijzer in de loop van 2020 bij alle ggz-instellingen in Nederland geïntroduceerd worden. Wij kiezen er echter voor om er nu al mee te starten, want wij willen heel graag feedback op deze nieuwe werkwijze. Wij horen dus graag de mening van verwijzers over zaken die goed lopen of die verbeterd kunnen worden, ervaringen met de triagisten, etc. Wij hopen erop dat jullie met ons willen bouwen aan deze nieuwe functie.