Een overzicht van GGz Centraal-brede samenwerkingsverbanden

Landelijk Platform GGz
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
https://mindplatform.nl

Stichting pvp, vertrouwenspersonen in de zorg
https://www.pvp.nl/

LSFVP, familievertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
https://www.lsfvp.nl

LSR, landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap
Kanaalweg 17c gebouw B2
3526 KL Utrecht
http://www.hetlsr.nl

Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose
Daendelsstraat 57
2595 XT Den Haag
https://www.ypsilon.org

NZa, Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
https://www.nza.nl

De Nederlandse GGZ
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
https://www.denederlandseggz.nl/

Zilveren Kruis
Storkstraat 12 3833 LB Leusden
www.zilverenkruis.nl

VGZ
Stadhuisplein 70
4203 NS Gorinchem
www.vgz.nl

CZ
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
www.cz.nl

Menzis
Lawickse Allee 130
6709 DZ Wageningen
www.menzis.nl

DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173
3100 AD Schiedam
www.dsw.nl

Indigo Midden-Nederland
Kaap Hoorndreef 48
3563 AV Utrecht
www.indigo.nl/locaties

Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
www.amersfoort.nl

Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
Postbus 200
1300 AE Almere
www.almere.nl

Regio Gooi en Vechtstreek
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postbus 251
1400 AG Bussum
https://www.regiogv.nl

Gemeente Ermelo
Raadhuisplein 2
3851 NT Ermelo
Postbus 500
3850 AM Ermelo
http://www.ermelo.nl/

Gemeente Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
https://www.zwolle.nl

Kenniscentrum Phrenos
Postbus 1203
3500 BE Utrecht
www.kenniscentrumphrenos.nl