Een overzicht van GGz Centraal-brede samenwerkingsverbanden.

Landelijk Platform GGz
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort
https://mindplatform.nl

Stichting pvp, vertrouwenspersonen in de zorg
https://www.pvp.nl/

LSFVP, familievertrouwenspersonen in de geestelijke gezondheidszorg
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht
https://www.lsfvp.nl

LSR, landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap
Kanaalweg 17c gebouw B2
3526 KL Utrecht
http://www.hetlsr.nl

Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose
Daendelsstraat 57
2595 XT Den Haag
https://www.ypsilon.org

NZa, Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
https://www.nza.nl

GGZ Nederland
Piet Mondriaanplein 25
3812 GZ Amersfoort
http://www.ggznederland.nl

Zilveren Kruis
Storkstraat 12 3833 LB Leusden
www.zilverenkruis.nl

VGZ
Stadhuisplein 70
4203 NS Gorinchem
www.vgz.nl

CZ
Postbus 90152
5000 LD Tilburg
www.cz.nl

Multizorg VRZ
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
www.vrzzorginkoop.nl

Menzis
Lawickse Allee 130
6709 DZ Wageningen
www.menzis.nl

DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173
3100 AD Schiedam
www.dsw.nl

Indigo Midden-Nederland
Kaap Hoorndreef 48
3563 AV Utrecht
www.indigo.nl/locaties

Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
www.amersfoort.nl

Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
1315 HR Almere
Postbus 200
1300 AE Almere
www.almere.nl

Regio Gooi en Vechtstreek
Burgemeester de Bordesstraat 80
1404 GZ Bussum
Postbus 251
1400 AG Bussum
https://www.regiogv.nl

Gemeente Ermelo
Raadhuisplein 2
3851 NT Ermelo
Postbus 500
3850 AM Ermelo
http://www.ermelo.nl/

Gemeente Zwolle
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
https://www.zwolle.nl

Kenniscentrum Phrenos
Postbus 1203
3500 BE Utrecht
www.kenniscentrumphrenos.nl