Regelmatig ontvangen wij bedankjes voor de goede zorg. Dat wordt dan bijvoorbeeld onderstreept in de vorm van iets lekkers voor de afdeling of een geldbedrag.

Met hulp van schenkingen en nalatenschappen, hoe groot of klein ook, kunnen wij kwetsbare kinderen, volwassenen en ouderen met psychische problemen ondersteunen. Zodat zij kansen krijgen om zo optimaal mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij.

U kunt een gift storten of GGz Centraal bijvoorbeeld op laten nemen in uw testament. Goed om te weten dat een nalatenschap (of een legaat) aan GGz Centraal belastingvrij is. En dat deze voor 100% ten goede komt aan cliëntgerichte projecten die wij niet uit de reguliere gelden kunnen financieren.

Wilt u een bijdrage leveren?
Het IBAN-nummer van GGz Centraal is IBAN: NL72 RABO 0153.4961.18 t.n.v.: St. GGz Centraal, te Amersfoort, o.v.v.cliëntenfonds. Is het geld specifiek voor een afdeling bestemd? Wilt u dit er s.v.p. bij vermelden.

GGz Centraal heeft een ANBI-status en daarmee een vrijstelling van successiebelasting.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Johan Bos, hoofd financiële administratie
j.bos@ggzcentraal.nl of telefoonnummer 033 4609729.