meerjarenbeleid

U bent hier :Home/over ons/organisatie/meerjarenbeleid

Van ziekte, zorg en afhankelijkheid naar gezondheid, preventie en eigen kracht.

Nederland is bezig met een heroriëntatie op gezondheid, zorg en ondersteuning. We gaan anders denken over gezondheid. Het gaat niet meer alleen om afwezigheid van ziekte, maar ook om de eigen regie op het leven en participatie.

De rol van mensen zelf, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. In de ggz-sector vinden ontwikkelingen plaats die onder andere voortkomen uit landelijke afspraken, stelselherzieningen, beleidskeuzes van overheid en financiers en nieuwe wetgeving. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de patiëntenstromen, het primaire proces en op de bedrijfsvoering.

In de ggz vinden verschuivingen plaats van gespecialiseerde naar generalistische zorg en van klinische naar intensieve ambulante zorgvormen. De zorgvraag wordt complexer en intensiever. De totale klinische ggz-capaciteit neemt af. Binnen die klinische capaciteit neemt het aandeel cliënten toe dat via het strafrechtelijk, dan wel civiel rechtelijk kader, zorg krijgt.

Hoe gaat GGz Centraal al deze ontwikkelingen vormgeven?
Dat kunt u lezen ons meerjarenbeleidsplan 2015-2018. 

het verhaal van GGz Centraal
Het meerjarenbeleid is gestoeld op kernwaarden die – bij het ontstaan van GGz Centraal – in samenspraak met onze cliënten, hun naasten en medewerkers zijn opgesteld. De afgelopen jaren is de focus steeds meer gericht op de kernwaarden ‘dichtbij en deskundig’.

Aan de hand hiervan zijn we verder in gesprek gegaan met cliënten en medewerkers. Zij zijn immers de mensen om wie het gaat. Aan hen kunnen we – met recht – vragen of we echt ‘dichtbij’ en ‘deskundig’ zijn. We hebben gevraagd naar hun ideeën over het huidige en toekomstige GGz Centraal. Al hun verhalen samen vormen één verhaal: kort verbeeld in een filmpje. Het vertelt waar we voor staan, waar we op letten, en waar we naartoe willen.

resultaten vertellen
Onze resultaten meer aandacht geven. Laten zien wat we bereiken. Dat is een belangrijk voornemen uit ons meerjarenbeleid 2015-2018. In dit kader creëren wij een netwerk waarin collega’s en cliënten ervaringen en resultaten delen zodat we onze zorg verder kunnen verbeteren.
Bekijk hier de rubriek resultaten vertellen.

meer weten?
Kijk op de pagina verantwoording.