cliëntenraad GGz Centraal

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat in elke instelling in de gezondheidszorg de belangenbehartiging van cliënten vorm moet krijgen door een onafhankelijke cliëntenraad.

Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die ervaring hebben met de betreffende instelling. GGz Centraal heeft een centrale cliëntenraad met daarnaast regionale raden die verbonden zijn aan de zogenaamde resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe's) van GGz Centraal. 

regionale cliëntenraden

De zorg die GGz Centraal levert is regionaal georganiseerd in zogenaamde resultaatverantwoordelijke zorgeenheden (RVZe's). Elke RVZe heeft een eigen RVZe- cliëntenraad. Deze RVZe cliëntenraden houden goed contact met de achterban en weten wat er speelt in de RVZe door gesprekken met cliënten, medewerkers en directie. Deze RVZe-cliëntenraden  adviseren de directie over zaken die alle cliënten in de RVZe aangaan.

Voorbeelden van onderwerpen waar de cliëntenraad zich actief voor inzet:

  • project Helende Omgeving (de cliëntenraad geeft adviezen over de leefomgeving van de cliënt)
  • aanstelling nieuwe directeur
  • inrichting nieuwe kliniek voor jongeren
  • Whats App contact met je behandelaar
  • E-health
  • De Lunchroom (werkervaringsplek voor cliënten)
  • opening van een kringloop op een het terrein Veldwijk  

welke RVZe-cliëntenraden zijn er?

de centrale cliëntenraad (CCR)

De leden van de centrale cliëntenraad zijn afgevaardigden uit de regionale cliëntenraden. De CCR van GGz Centraal behartigt de algemene belangen van alle cliënten van GGz Centraal en dient als spreekbuis naar de raad van bestuur. De taken van de CCR kunnen in het kort omschreven worden als het adviseren van de raad van bestuur in die zaken die alle cliënten van GGz Centraal aangaan.
Kijk hier voor meer informatie over de centrale clientenraad

contact

Hier vindt u de contactgegevens van alle regionale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad. 

contact

kantoor in De Gildenhof
Zon& Schild - Amersfoort

postadres:
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort 

centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl
033 4609262