cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei

U bent hier :Home/over ons/medezeggenschap/cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei

De cliëntenraad Veluwe vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn in de RVZe Veluwe & Veluwe Vallei.

Hoe komt de cliëntenraad in contact met de achterban?

Afdelingsbezoeken
Een aantal keer per jaar bezoeken raadsleden afdelingen. In gesprek met de cliënten geven zij uitleg over de rechten van cliënten aangaande hun medezeggenschap. Zij vragen naar ervaringen omtrent het verblijf en de behandeling. Wanneer zorg en behandeling goed gaan, rapporteert de raad dit naar de afdelingsleiding. Wanneer er dingen zijn die niet goed lopen, bekijkt de raad hoe cliënten zelf hun stem kunnen laten horen. Waar nodig kan de cliëntenraad hierbij ondersteuning bieden.

Soms signaleert de raad op meerdere plaatsen in de RVZe dat bepaalde dingen rond zorg of behandeling niet goed gaan. De cliëntenraad kan dit dan in het overleg met management of directie aankaarten en de stem van de achterban vertegenwoordigen (en op de agenda zetten). Dit kan door middel van het stellen van vragen, maar ook door het geven van gevraagd of ongevraagd advies.

Kwaliteitstoetsing
Ieder jaar doet de cliëntenraad (aangestuurd vanuit de centrale cliëntenraad), kwaliteitsonderzoek op verschillende afdelingen. Samen met een landelijk toetsingsbureau wordt de kwaliteit van zorg en behandeling op onderdelen onderzocht. Na rapportage van de resultaten vraagt de cliëntenraad aan de afdelingen om verbeterplannen te schrijven en deze te presenteren aan de directie en raad van bestuur.

In gesprek met
De raad gaat regelmatig het gesprek aan met diverse mensen in de RVZe. Tijdens deze gesprekken probeert de raad de stem van de cliënt te vertegenwoordigen. Zo is er regelmatig overleg met de directie V&VV, het management van de verschillende zorgclusters, de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), de geneesheer-directeur, de activiteitendienst, de familieraad en de ondernemingsraad.

Er zijn 7 cliëntenraden:

projecten en thema’s
De raad neemt ook deel aan een aantal projectgroepen, zoals Chevallierfonds, Lukasfonds en scholierenvoorlichting.
Ieder jaar zijn er ook thema’s die actueel zijn waar de cliëntenraad een bijdrage aan levert. In 2016 zijn dit bijvoorbeeld: re-organisaties en gevolgen voor cliënten, ‘formele en informele zorg’, gastvrije zorg, invulling facilitaire voorzieningen en kwaliteitstoetsing FACT.

nieuwsbrieven

jaarverslag 2017
Lees het jaarverslag 2017  van de cliëntenraad Veluwe & Veluwe Vallei.

contact
De raadskamer van de cliëntenraad bevindt zich in Beukenrode op landgoed Veldwijk. In de ochtenden is er bijna altijd iemand aanwezig en kunt u bij ons binnen lopen voor gerichte vragen of opmerkingen, voor een kopje koffie of thee of een praatje.
Bereikbaar via e-mail clientenraadveluwe@ggzcentraal.nl of telefonisch via nummer 0341 566411.