De cliëntenraad Gooi & Vechtstreek behartigt de belangen van onze cliënten in de regio Gooi & Vechtstreek.

De zorg die GGz Centraal levert is regionaal georganiseerd. In zogenaamde resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (regio’s). Er is een centrale cliëntenraad en iedere regio heeft een eigen cliëntenraad. Ook de Gooi & Vechtstreek.
Cliënten, ex-cliënten en mensen met affiniteit voor de ggz kunnen lid worden van de raad.
We brengen advies uit, vergaderen elke week en overleggen eens in de twee maanden met de directie. Daarnaast benaderen we cliënten via afdelingsbezoeken. En we bezoeken cliënten in deeltijdbehandeling. Daarnaast organiseren wij activiteiten voor cliënten.
We hebben op dit moment vijf leden:

  • Yvonne van Wilgenburg, voorzitter
  • Nicky Jernberg, vice-voorzitter
  • Sam Noordhuis, secretaris
  • Wouter Nagtegaal, penningmeester
  • Yvonne van Tongeren

Verder kunnen we een beroep doen op onze ondersteuner Jinke Kooi.
De regio Gooi & Vechtstreek heeft vier locaties:

  • Juliana-Oord in Laren
  • Mauritzhof in Gooise Meren (Bussum)
  • Rembrandthof in Hilversum
  • FACT Huizen BEL (Blaricum, Eemnes en Laren) in Huizen

Wat kan de raad voor jou betekenen?
Heb je een idee?
Heb je kritiek?
Wil je meedenken?
Neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan bemiddelen of advies uitbrengen. Om de belangen van cliënten goed te kunnen behartigen, horen wij graag van jou wat er speelt. Tevens kunnen we uitbreiding gebruiken.

Lijkt het je wat? Neem dan contact op met onze ondersteuner via 06 83807009 of stuur een mail naar clientenraadgooi@ggzcentraal.nl. Op de Rembrandthof hebben wij onze raadskamer in de centrale hal tegenover de receptie.

Er zijn 7 cliëntenraden: