De cliëntenraad Gooi & Vechtstreek behartigt de belangen van alle cliënten van GGz Centraal in de regio Gooi & Vechtstreek.

De zorg die GGz Centraal levert is regionaal georganiseerd in zogenaamde resultaat verantwoordelijke zorgeenheden. GGz Centraal heeft een centrale cliëntenraad en iedere resultaat verantwoordelijke zorgeenheid heeft een eigen cliëntenraad. Zo heeft ook Gooi en Vechtstreek een eigen cliëntenraad.
De leden van deze cliëntenraad zijn afgevaardigden vanuit de verschillende locatiecommissies. Namens deze commissies oefenen zij de adviesbevoegdheden uit op het beleid van GGz Centraal in de regio Gooi en Vechtstreek.

locatiecommissies
De cliëntenraad wordt gevormd door afgevaardigen uit de locatiecommissie vanuit de volgende locaties:

  • Wespp
  • Juliana-Oord
  • Mauritzhof
  • Rembrandthof

interesse om lid te worden?
Op dit moment bestaat de cliëntenraad Gooi en Vechtstreek uit 7 personen, maar onze cliëntenraad kan nog altijd versterking gebruiken. Denkt u erover om lid te worden? Stuur dan een e-mail naar: clientenraadgooi@ggzcentraal.nl

Er zijn 7 cliëntenraden:

De ondernemingsraad
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies vermeld waar de ondernemingsraad invloed op kan uitoefenen. De ondernemingsraad kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven.