De cliëntenraad Gooi & Vechtstreek behartigt de belangen van onze cliënten in de regio Gooi & Vechtstreek.

De zorg die wij leveren is organiseren we regionaal in zogenaamde resultaat verantwoordelijke zorgeenheden (regio’s). Wij hebben een centrale cliëntenraad en iedere regio heeft een eigen cliëntenraad. Ook de Gooi & Vechtstreek.
Cliënten en ex-cliënten kunnen lid worden van de raad. De raad geeft advies op ons beleid in de regio Gooi en Vechtstreek.

Locaties:

  • Juliana-Oord, Laren
  • Mauritzhof, Bussum
  • Rembrandthof, Hilversum
  • FACT, Huizen-Bel

Interesse om lid te worden?
Op dit moment bestaat de cliëntenraad Gooi & Vechtstreek uit 6 personen. We kunnen altijd versterking gebruiken. Denk jij erover om lid te worden? Stuur dan een e-mail naar: clientenraadgooi@ggzcentraal.nl

Er zijn 7 cliëntenraden:

De ondernemingsraad
In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat precies vermeld waar de ondernemingsraad invloed op kan uitoefenen. De ondernemingsraad kan al naar gelang het onderwerp advies of instemming geven.