Om de behandelingen voor mensen met een psychiatrische ziekte te verbeteren, is het belangrijk dat we meer te weten komen over de oorzaken van deze aandoeningen.

Het menselijk brein zit zo complex in elkaar dat dit niet in een diermodel of reageerbuis kan worden nagebootst. Op MRI-scans zie je veranderingen in grootte en activiteit van verschillende hersengebieden, maar je kunt niet zien wat er op celniveau gebeurt. Daarom is menselijk hersenweefsel van essentieel belang om psychiatrische ziekten te kunnen onderzoeken. Door wetenschappelijk onderzoek met dit weefsel ontstaat meer inzicht in de werking van onze hersenen. Hierdoor kunnen hopelijk therapieën ontwikkeld worden voor de behandeling van psychiatrische hersenziekten.

Helaas wordt dit onderzoek belemmerd door een groot tekort aan menselijk hersenweefsel. Door de hoeveelheid hersenweefsel, beschikbaar voor onderzoek, te vergroten, biedt de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) onderzoekers meer kans om antwoorden te vinden. Mogelijk leidt dit tot de ontwikkeling van betere behandelmethoden om zo de kwaliteit van leven te verbeteren van hen die getroffen worden door een psychiatrische hersenziekte.

NHB-Psy
NHB-Psy is het aparte donorprogramma van de NHB, gericht op psychiatrische ziektebeelden. Het is de missie van de Nederlandse Hersenbank (NHB) om zoveel mogelijk menselijk hersenweefsel ter beschikking te stellen aan hersenonderzoekers wereldwijd. Omdat er een groot tekort is aan hersendonoren met psychiatrische aandoeningen, heeft NHB-Psy landelijk campagne gevoerd. Voor meer informatie over deze campagne: www.wehebbenhersensnodig.nl. Hier kunt u meer informatie opvragen of aanmelden voor hersendonatie.

Meer informatie over NHB-Psy vindt u op www.nhb-psy.nl.

brochure
Wilt u meer weten?
> lees de brochure