Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren.

Uw ervaring als cliënt staat hierbij centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, Routine Outcome Monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

waaROM

Het primaire doel is verbetering van de kwaliteit van uw behandeling. Door regelmatig te kijken naar hoe het met u gaat kunnen we beter in de gaten te houden of de behandeling op de goede weg zit.

Het tweede doel is dat GGz Centraal door het verzamelen van ROM-metingen van alle cliënten inzicht krijgt in de kwaliteit van onze zorg. Wij willen onze behandelingen zo effectief mogelijk te maken.

Ook verzekeraars willen graag weten hoe effectief onze behandelingen zijn. Relevante gegevens van cliënten sturen we daarom naar  Stichting  Benchmark GGz (SBG). Dit is een onafhankelijk kenniscentrum dat verschillende ggz-instellingen met elkaar vergelijkt. Door die vergelijking weten we wat we van elkaar kunnen leren en daarmee kunnen we de totale zorg in Nederland te verbeteren. SBG werkt uiteraard conform de privacywetgeving. Uw gegevens worden veilig en vergrendeld opgeslagen. Landelijk is discussie ontstaan rondom de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen heeft GGz Centraal, conform advies van GGZ Nederland, de aanlevering aan SBG opgeschort.

Een laatste doel is dat ROM-metingen gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Door wetenschappelijk onderzoek komen we nog meer te weten over psychische problemen en behandelingen waardoor we deze in de toekomst kunnen verbeteren. Als de afdeling waar u in behandeling bent uw gegevens wil gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, wordt eerst uw toestemming gevraagd.

hoe het werkt
ROM wordt bij elke cliënt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen en daarnaast in ieder geval elk jaar. U of uw behandelaar kan ervoor kiezen ROM vaker af te nemen. Hoe ROM in de praktijk werkt verschilt per afdeling. Het kan zijn dat uw behandelaar regelmatig een vragenlijst over u invult. Hij of zij zal u in een gesprek een aantal vragen stellen en in een volgend gesprek de scores van de vragenlijst met u bespreken.

Het kan ook zijn dat u wordt gevraagd zelf vragenlijsten in te vullen. Meestal kan dit digitaal, in een computer op de afdeling of thuis via een internetlink. Uw behandelaar of het secretariaat zorgt ervoor dat u de juiste inlogcode krijgt. Met deze code kunt u inloggen op:  https://ggzcentraal.rom.roqua.nl/login

U komt nu in roqua. Dit is een applicatie waarin de ROM-vragenlijsten staan. Na het invullen van de vragenlijsten worden de antwoorden opgeslagen in uw afgeschermd persoonlijk dossier.

Na het invullen bespreekt uw behandelaar de scores met u. De scores worden ook vergeleken met eerdere metingen. Zo kunnen we uw vooruitgang in de gaten houden. Vaak  wordt de nabespreking van ROM gecombineerd met een behandelevaluatie: uw behandelaar bespreekt met u hoe de behandeling gaat, welke doelen zijn bereikt en waar de behandeling zich vervolgens op moet richten.

meer weten?
Wilt u meer weten over ROM? Informeer bij uw behandelaar.