Binnen HYPE gelden de volgende wachttijden:

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2023.

actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandel
wachttijd (laatste
2 maanden)
HYPE 14  ± 7 weken 25  ± 10 weken

toelichting
De wachttijden bij GGz Centraal zijn gebaseerd op de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden bij GGz Centraal zijn niet afhankelijk van verzekeraars. Op deze pagina zijn geen wachttijden opgenomen voor klinische behandeling.
* De behandelwachttijd zoals in deze kolom is weergegeven wordt in de praktijk langer ervaren dan is weergegeven. We doen op dit moment onderzoek naar een betere weergave van de reële behandelwachttijd.

aanmeldingswachttijd  
Dit is wachttijd van de aanmelding – het moment dat alle vereiste informatie bij ons binnen is – tot de intake. Voor het beoordelen en plannen van een specialistische  intake is een volledige verwijzing én informatie over eventuele eerdere behandelingen noodzakelijk.

In geval van acute crisis is er geen wachttijd!
Wie dringend hulp nodig heeft, moet eerst naar de huisarts of diens vervanger. De huisarts  kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patiënt al in behandeling is bij een ggz-instelling kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

zorgbemiddeling 
Wij streven er naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling