Verwijzen in tijden van Covid-19

Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden wij patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychiatrische problematiek.
Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Waar mogelijk via (beeld)bellen. Ook bieden wij in toenemende mate via internet (deel-)behandeling aan door middel van online toepassingen. Als persoonlijk contact noodzakelijk is, dan vindt ook dat plaats. Met behulp van alle beschermingsmaatregelen en -middelen die nodig zijn.

Binnen HYPE gelden de volgende wachttijden:

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 15 september 2021.

actueel
wachtenden
intake
aanmeldings
wachttijd (laatste
2 maanden)
actueel
wachtenden
behandeling
behandel
wachttijd (laatste
2 maanden)
HYPE  3  ± 8 weken  6  ± 6 weken

toelichting
De wachttijden bij GGz Centraal zijn gebaseerd op de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden bij GGz Centraal zijn niet afhankelijk van verzekeraars. Op deze pagina zijn geen wachttijden opgenomen voor klinische behandeling.
* De behandelwachttijd zoals in deze kolom is weergegeven wordt in de praktijk langer ervaren dan is weergegeven. We doen op dit moment onderzoek naar een betere weergave van de reële behandelwachttijd.

aanmeldingswachttijd  
Dit is wachttijd van de aanmelding – het moment dat alle vereiste informatie bij ons binnen is – tot de intake. Voor het beoordelen en plannen van een specialistische  intake is een volledige verwijzing én informatie over eventuele eerdere behandelingen noodzakelijk.

In geval van acute crisis is er geen wachttijd!
Wie dringend hulp nodig heeft, moet eerst naar de huisarts of diens vervanger. De huisarts  kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patiënt al in behandeling is bij een ggz-instelling kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

zorgbemiddeling 
Wij streven er naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling