Verwijzen in tijden van Covid-19

Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden wij patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychiatrische problematiek.
Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Waar mogelijk via (beeld)bellen. Ook bieden wij in toenemende mate via internet (deel-)behandeling aan door middel van online toepassingen. Als persoonlijk contact noodzakelijk is, dan vindt ook dat plaats. Met behulp van alle beschermingsmaatregelen en -middelen die nodig zijn.

Voor de regio Eemland gelden de volgende wachttijden:

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2020

aanmeldingswachttijd behandelingswachttijd
ouderenpsychiatrie (ambulant) ± 3 weken ± 6 weken
FACT (sociale psychiatrie) ± 7 weken ± 9 weken
diagnostiek vroeg interventie ± 3 weken ± 5 weken
persoonlijkheidsstoornissen ± 15 weken ± 15 weken
stemmings- en angststoornissen ± 11 weken ± 6 weken
bipolaire stoornissen ± 16 weken ± 4 weken
ziekenhuispsychiatrie aanmeldstop aanmeldstop

overige behandeling
Op deze pagina staan de wachttijden vermeld van ambulante behandeling bij de zorgprogramma’s van GGz Centraal regio Eemland. Dus dit zijn geen wachttijden voor klinische opname.

toelichting
De wachttijden bij GGz Centraal zijn gebaseerd op de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 2 maanden. De wachttijden bij GGz Centraal zijn niet afhankelijk van verzekeraars.

aanmeldingswachttijd
Dit is wachttijd van de aanmelding – het moment dat alle vereiste informatie bij ons binnen is – tot de intake. Voor het beoordelen en plannen van een specialistische  intake is een volledige verwijzing én informatie over eventuele eerdere behandelingen noodzakelijk.

behandelingswachttijd 
Dit is de wachttijd vanaf het laatste intakecontact totdat de behandeling start.

In geval van acute crisis is er geen wachttijd!
Wie dringend hulp nodig heeft, moet eerst naar uw huisarts of de vervanger. De huisarts  kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patiënt al in behandeling is bij een ggz-instelling kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij streven ernaar dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt en dat binnen 6 weken vanaf de laatste intake de behandeling start. Dit zijn tevens de wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen en als aanvaardbaar worden gezien (de zgn. treeknormen). Als u desondanks de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.