Verwijzen in tijden van Covid-19

Als organisatie komen we verwijzers in deze tijd zoveel mogelijk tegemoet en bieden wij patiënten de nodige ondersteuning om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Verwijzers kunnen altijd telefonisch overleggen voor snel en kundig advies en laagdrempelig verwijzen voor een intake en behandeling bij psychiatrische problematiek.
Intakes en behandelingen gaan bij ons door op manieren die voor alle partijen veilig zijn. Waar mogelijk via (beeld)bellen. Ook bieden wij in toenemende mate via internet (deel-)behandeling aan door middel van online toepassingen. Als persoonlijk contact noodzakelijk is, dan vindt ook dat plaats. Met behulp van alle beschermingsmaatregelen en -middelen die nodig zijn.

In de regio Flevoland gelden de volgende wachttijden:

Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2020

Actuele wachttijd

De tabel hier direct onder geeft de prospectieve wachttijden weer als het gaat om aanmeldingswachttijd. Dat wil zeggen: de actuele aanmeldingswachttijden bij GGz Centraal. De behandelingswachttijd is wel gebaseerd op de afgelopen 2 maanden. De getoonde wachttijden zijn de gemiddelden van de gebiedsteams in Almere en Lelystad/ Dronten/ NOP. Wilt u weten wat de exacte wachttijd is van het gebiedsteam in uw regio is? Neem dan contact op met onze collega’s van het aanmeldbureau: 088-1340410.

de Meregaard
(Almere)

actuele
aanmeldingswachttijd

aanmeldings-
wachttijd (laatste
2 maanden)

behandelings-
wachttijd (laatste
2 maanden)

volwassenenpsychiatrie  ± 11 weken  ± 12 weken  ± 12 weken
ouderenpsychiatrie  ± 1 week  ± 3 weken  ± 5 weken
ziekenhuispsychiatrie  ± 1 week  ± 6 weken  ± 7 weken

Meerzicht
(Lelystad)

volwassenenpsychiatrie  ± 7 weken  ± 9 weken  ± 5 weken
ouderenpsychiatrie  ± 1 week  ± 3 weken  ± 5 weken

Dronten

volwassenenpsychiatrie  ±10 weken  ± 11 weken  ± 5 weken

Emmeloord

volwassenenpsychiatrie  ± 21 weken  ± 8 weken  ± 9 weken

toelichting
De wachttijden bij GGz Centraal zijn niet afhankelijk van verzekeraars. Op deze pagina zijn geen wachttijden opgenomen voor klinische behandeling.

aanmeldingswachttijd
Dit is wachttijd van de aanmelding – het moment dat alle vereiste informatie bij ons binnen is – tot de intake. Voor het beoordelen en plannen van een specialistische  intake is een volledige verwijzing én informatie over eventuele eerdere behandelingen noodzakelijk.

behandelingswachttijd  
Dit is de wachttijd vanaf het laatste intakecontact totdat de behandeling start.

In geval van acute crisis is er geen wachttijd!
Wie dringend hulp nodig heeft, moet eerst naar uw huisarts of de vervanger. De huisarts  kan contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst. Als een patiënt al in behandeling is bij een ggz-instelling kan hij of zij contact opnemen met de huidige behandelaar.

zorgbemiddeling
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij streven ernaar dat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt en dat binnen 6 weken vanaf de laatste intake de behandeling start. Dit zijn tevens de wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen en als aanvaardbaar worden gezien (de zgn. treeknormen). Als u desondanks de wachttijd te lang vindt, kunt u ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.