Het vraagstuk is er al geruime tijd en zal ook voorlopig een onderwerp van gesprek zijn: ernstige personeelstekorten. De mensen die we nodig hebben om zorg te geven zijn niet meer voor handen. Dit probleem is zichtbaar in het hele land. Anneke de Graaf, manager HR en Gerda Kleinrensink, arbeidsmarktstrateeg, vertellen over de problematiek.

medewerkers koesteren
Naast werven, selecteren en het plaatsen van nieuwe collega’s is het nog veel belangrijker om onze huidige medewerkers te koesteren. Zoals door het aanbieden van relevante opleidingen en door rekening te houden met hoe men zich wil ontwikkelen. Niet alleen zodat ze bij ons willen blijven, maar ook om ze competent en vaardig te houden. En we vinden het belangrijk dat medewerkers gezond blijven en plezier in hun werk houden. De inhoud van het werk, aandacht voor de patiënten en de samenstelling van het team zijn de belangrijkste factoren voor het werkplezier.

baangarantie
Opleiden is voor ons heel belangrijk, we zijn een goed aangeschreven opleidingsinstituut. Leiden veel universitair-hbo- en mbo-studenten op, in vergelijking met andere zorgorganisaties doen we dat uitstekend. We willen het opleiden nog verder intensiveren door studenten een baangarantie te kunnen bieden. We moeten ons realiseren dat we pas aan het begin van de arbeidsmarktkrapte staan. Het zal toenemen.
We gaan ook anders kijken naar de disciplinemix van de zorg. Zo kan een verpleegkundig specialist ook regiebehandelaar zijn. Daar hoeven we niet altijd een schaarse psychiater op in te zetten. En het geeft mooie doorgroeimogelijkheden voor onze verpleegkundigen. Dit soort ontwikkelingen zijn wel kenmerkend voor GGz Centraal omdat we echt een opleidingsinstituut zijn en staan voor een goed leerklimaat.

roulerende stages
In alle regio’s waar we werken – Gooi & Vechtstreek, Veluwe & Veluwe Vallei, Eemland en Flevoland – ontstaan overleggen over de aanpak van arbeidstekorten. Op die manier maak je je met elkaar verantwoordelijk voor het aantal beschikbare stageplekken. Daarnaast proberen we ook om mensen te laten rouleren in hun stage, zo leid je mensen breder op en zorg je dat er overal wat meegepikt kan worden. Leerlingen willen allemaal heel graag in een algemeen ziekenhuis werken en in zo’n ‘roulerende’ stage komen ze er achter hoe leuk en uitdagend werken in de ggz kan zijn.

boeien en binden
Men heeft de neiging om het over werven te hebben, terwijl we ons willen focussen op boeien en binden. Je hebt een vijver waar te weinig vissen in zwemmen en we gooien er het duurste aas in, maar de vijver wordt er niet voller van. Door op te leiden maak je die vijver juist groter en dat is wat ons te doen staat. Er is nu een tekort van 270 psychiaters in Nederland. Naar schatting zal dit in 2020 een tekort van 480 zijn. Deze verdubbeling geldt uiteindelijk ook voor de verpleegkundig specialisten in hun rol als regiebehandelaar. Dus we moeten opleiden, opleiden en nog eens opleiden. Daarnaast is het belangrijk dat we een andere werkwijze ontwikkelen. Als we mensen goed servicen en zorgen dat ze het naar hun zin hebben, werpt dat zijn vruchten af en blijven we een aantrekkelijke werkgever.