GGz Centraal Fornhese kinder- en jeugdpsychiatrie, opent op donderdag 24 januari 2019 tussen 16.00 en 17.30 uur de nieuwe locatie voor deeltijdbehandeling in het Boschhuis in Nunspeet. Deze afdeling van Fornhese biedt hulp aan kinderen van 6 tot 12 jaar bij wie sprake is van psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan.

De belangrijkste reden om deze intensieve vorm van behandelen naast de Dr. A. Verschoorschool te huisvesten is dat de kinderen niet extra hoeven te reizen op één dag. Voorheen gingen ze vanuit Nunspeet naar de Horsterweg in Ermelo waar de deeltijdbehandeling sinds 2016 zat.

Eind oktober 2018 trok de deeltijdbehandeling in het Boschhuis aan het Groene Laantje 35 in Nunspeet. Het Boschhuis grenst nu aan de Dr. A. Verschoorschool. Een groot deel van de kinderen die naar de deeltijdbehandeling komen volgen onderwijs op deze school. Al langere tijd was er de wens om de deeltijdbehandeling te huisvesten op een locatie waar ook een school en andere zorgaanbieders zitten.

Nu zijn de lijnen tussen de behandelaren van Fornhese en het onderwijspersoneel letterlijk nog korter. Op deze manier kunnen wij de samenwerking intensiveren en het leereffect bij de kinderen optimaliseren. De deeltijdbehandeling blijft ook toegankelijk voor kinderen die geen onderwijs op de Dr. A. Verschoorschool volgen, maar wel baat hebben bij deze intensieve vorm van behandeling.