Clienten worden steeds vaker in hun eigen omgeving behandeld. Daardoor is het lastig om hen te ontmoeten, te raadplegen en te betrekken bij ontwikkelingen van GGz Centraal. Om die reden is een online cliëntenpanel ontwikkeld. Arjan de Valk, marketeer, Jolien de Fijter, ondersteuner van de cliëntenraad en Yvonne van Wilgenburg, lid van de cliëntenraad, over dit in Nederland unieke initiatief.

‘De centrale cliëntenraad kwam met het idee: zet een digitaal panel in om meer inzicht te krijgen in de ervaringen, ideeën en adviezen van onze cliënten’, vertelt Jolien. ‘Door aan het panel deel te nemen helpen de cliënten de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De online tool vereenvoudigt het ophalen van informatie.’

Het panel is een gezamenlijk initiatief van de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur en werd met behulp van innovatiebudget gerealiseerd.

Hoe lang bestaat het panel nu?
Arjan de Valk: ‘Het idee voor dit online cliëntenpanel ontstond in 2016. Het duurde een klein jaar voor we een geschikte partij vonden die ons daarbij kon ondersteunen en in 2017 zijn we van start gegaan. Het aantal leden van het panel telt op dit moment 80. Dit mag voor ons wel verder omhoog, onze streven is 250 leden!’

‘Deel uw ervaring en wij gaan ermee  aan de slag!’
Yvonne van Wilgenburg

Wat heeft het panel tot nu toe opgeleverd?
‘In de eerste periode zijn we vooral bezig geweest met het werven van cliënten’, vervolgt Arjan, ‘Vervolgens hebben we het panel voor drie onderzoeken ingezet: de gebruiksvriendelijkheid van onze website, de ervaringen met de crisisdienst van GGz Centraal en de ervaringen van jongeren van Fornhese. De laatste twee onderzoeken dienden ter ondersteuning van de toetsing vanuit cliëntperspectief.’

Voldoet het aan jullie verwachtingen?
Jolien: ‘Het was even zoeken naar welke onderwerpen geschikt zijn voor dit panel. Wij kwamen er al snel achter dat het met name bruikbaar is als voorbereiding op en aanvulling van onze kwaliteitstoetsingen. Handig is dat we binnen het panel kunnen selecteren op bijvoorbeeld leeftijd of behandellocatie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de vragen bij de juiste panelleden terechtkomen en dat cliënten niet onnodig worden lastiggevallen met vragenlijsten die niet op hen van toepassing zijn.’

Hoe gaan jullie het doorontwikkelen, wat verwachten jullie daarvan?
‘Op dit moment onderzoeken we of een andere ICT-partner meer bij onze huidige wensen aansluit. Ook onze vraag aan cliënten hebben we aangepast: we vragen cliënten nu vooral naar hun ervaringen en raad, minder naar hun mening. Niet iedereen heeft overal kant-en-klare mening over, maar als je naar iemands ervaring of raad vraagt, dan komt er meer los. Het geeft ons veel meer bruikbare informatie’, aldus Arjan.

Wat betekent dit voor (potentiele) deelnemers?
‘We hopen dat door deze veranderingen het panel verder groeit en dat cliënten daardoor een nog duidelijker stem krijgen. Het cliëntenpanel gaat er misschien wat anders uitzien en het kan zijn dat we ook de naam aanpassen. Een andere ambitie is dat we de deelnemers aan het panel nog beter gaan informeren over lopende onderzoeken en resultaten.’

‘Meedoen aan het cliëntpanel is meedoen aan
het verbeteren van de kwaliteit van zorg’
Ina Kleefkens

Kunnen cliënten zich aanmelden?
‘Graag zelfs!’ reageert Arjan direct. ‘Omdat we het panel de komende tijd gaan aanpassen is het nu het handigst om je belangstelling via een mail aan clientenpanel@ggzcentraal.nl kenbaar te maken. De afhandeling van deze mail is – net als het cliëntenpanel zelf – in handen van de centrale cliëntenraad.’

Hoe kunnen anderen meehelpen om het cliëntenpanel te versterken?
Jolien: ‘Iedere cliënt van GGz Centraal heeft ervaringen met GGz Centraal! Ken jij cliënten die hun ervaringen met ons willen delen? Wijs ze op de mogelijkheid om aan dit panel deel te nemen. Hou de website in de gaten voor meer informatie en help ons mee de zorg nog verder te verbeteren!’
Meer info clientenpanel@ggzcentraal.nl