In 2015 is vanuit de raad van bestuur de opdracht gegeven om een project op te zetten om de ‘multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ te implementeren.

Door het optimaliseren van kennis en deskundigheid omtrent suïcidaal gedrag willen suïcides voorkomen. Inmiddels (2017) zijn 85% van de hulpverleners getraind, met dank aan al die betrokken en enthousiaste trainers.

projectleiders
Geeske Meijer (links op de foto) en Isolde Jens (rechts op de foto) werden de projectleiders. Geeske Meijer is niet alleen verpleegkundig specialist en voor 4 uur verbonden aan de afdeling Mens & Organisatie van GGz Centraal voor het project suïcidepreventie; ze is ook aandachtsfunctionaris suïcidepreventie voor heel GGz Centraal. Daarnaast is ze teamleider zorg en behandelaar binnen het cluster ‘herstel’ in Ermelo (32 uur). Ook is Geeske verbonden aan ‘113online’; een onafhankelijke en zelfstandige zorgaanbieder op het gebied van suïcidepreventie.
Isolde Jens  is opgeleid als verpleegkundige maar intussen al 10 jaar fulltime trainer en opleidingsadviseur bij de afdeling Mens & Organisatie.

kennisoverdracht
Geeske en Isolde zijn in 2015 middels de ‘PITSTOP-training’ binnen GGz Centraal een ‘train-de-trainer-traject’ (Professionals In Training to stop suïcide) training. Deze PITSTOP werd aangeboden door ‘113online’.
In samenwerking met de afdeling Mens & Organisatie werd er binnen GGz Centraal een eigen training ontwikkeld ‘blended learning’. Deze eigen training voorzag vooral in deskundigheidsbevordering door de combinatie van e- learning, informatieoverdracht en het oefenen van rollenspelen in bijhorende vaardigheden.

Dit resulteerde in ongeveer 50 trainers binnen GGz Centraal. Ieder zorgprogramma binnen iedere RVZe’s [1] had minimaal één trainer.
Vanaf de start van het project tot nu zijn inmiddels 1200 medewerkers binnen GGz Centraal getraind via deze methodiek. Het resultaat:

 • iedereen heeft de e-learning module suïcidepreventie gevolgd
 • iedereen heeft de Multidisciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag gelezen
 • iedereen heeft de training gevolgd waarbij kennisoverdracht en rollenspelen belangrijke instrumenten waren

bejegening en attitude
Naast kennisoverdracht was er veel aandacht voor een juiste bejegening en attitude ten aanzien van deze groep patiënten.
Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling de vragen over ieders suïcidale gedachten en handelingen als een checklist te gebruiken. De nadruk ligt veel meer op het aangaan van een gesprek over de suïcidale gedachten en handelingen zodat de patiënt zich gehoord en gezien voelt.

ervaringen van trainers
Tijdens de evaluatie van dit project in december  2016 is samen met een groot aantal trainers teruggekeken naar hun bevindingen. Wat waren hun ervaringen en hoe houden we deze vast in de toekomst?

 • de training geeft meer aandacht en begrip voor suïcidaliteit bij collega hulpverleners
 • er komt meer openheid en erkenning voor dit onderwerp
 • behandelaren durven beter door te vragen door de handvatten die ze aangereikt krijgen
 • je leert onderscheid te maken tussen de doodswens versus suïcidaliteit
 • er is betere kennis over hoe je omgaat met privacy en naastbetrokkenen
 • je wordt je bewust hoe belangrijk is om als team af te stemmen en elkaar multidisciplinair goed te informeren
 • de eigen ontwikkeling als trainer is ook een belangrijk punt
 • vragenlijsten kunnen nuttig zijn, maar het gesprek waarin je echt contact maakt is van de grootste waarde

Vanuit de trainers bestaat de wens om een aanvullende specifieke training te ontwikkelen voor speciale doelgroepen zoals kinder- en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie. Ook zou het mooi zijn om de training eens per twee jaar te herhalen. Alle nieuwe medewerkers moeten verplicht getraind worden.


[1] GGz Centraal is ingedeeld in 5 RVZe’s: Resultaaat Verantwoordelijke Zorgeenheden. Deze zijn Eemland, Veluwe & Veluwe Vallei, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Fornhese/Emerhese.

resultaat
Door de aandacht van dit project voor suïcidepreventie werden behandelaren gevoeliger voor de signalen die patiënten uitzonden rondom suïcidegedachten en handelingen. Dit resulteerde erin dat patiënten er beter over durfden te praten, hetgeen het contact met de behandelaar en vaak ook met hun naastbetrokkenen verbeterde.

wensen voor de toekomst
Deze training moet zeker herhaald worden; zowel bij de behandelaren als voor nieuwe medewerkers . Het zou onderdeel moeten worden van de opleiding tot psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Alleen op deze manier blijft de deskundigheid t.b.v. de patiënten met suïcideneigingen op een goed peil.
Belangrijk is ook dat de specifieke informatie over de patiënt terug te vinden is op een éénduidige plek in het elektronisch patiënten dossier zodat andere betrokkenen snel de informatie kunnen vinden tijdens een crisis of in de behandeling.

wat werkt vooral
Het authentieke contact, het chronologisch onderzoeken van suïcidaal gedrag in de tijd, het in beeld krijgen van de beschermende en risicofactoren lijken de meest helpende factoren te zijn in deze fase van het contact. Als het passend is in het proces kan men assessment inzetten zoals de structuurdiagnose die de mate van suïcidaal gedrag meet.

meer weten over suïcidepreventieproject?

Neem gerust contact op met:
Isolde Jens: i.jens@ggzcentraal.nl
Geeske Meijer: g.meijer@ggzcentraal.nl.

wilt u meer weten over resultaten vertellen?

Stuur uw vraag of opmerking naar: resultatenvertellen@ggzcentraal.nl