Er is een mooi initiatief genomen voor werving en behoud van de verpleegkundige beroepsgroep door Jolieke Kuulkers. Zij is vakbondsconsulent van GGz Centraal voor NU ’91 en verpleegkundige in onze regio Veluwe & Veluwe Vallei.

Jolieke gaat de training volgen voor opinieleider voor de verpleegkundige beroepsgroep. Deze is ontwikkeld door NU ’91 en de Hogeschool van Utrecht. Dat gaat ons vast mooie verhalen opleveren over de belangrijke rol van de verpleegkundige binnen GGz Centraal. Spannend.

verpleegkundigen zijn van belang
Het is duidelijk dat we een tekort hebben aan collega’s in de zorg. Vaak gaan de cijfers in de media over een tekort aan behandelaren. De psychiater bijvoorbeeld of de klinisch psycholoog. Gelukkig is er ook oog voor een andere belangrijke groep in onze zorgsector: de verpleegkundigen.
Voor de zorg van onze patiënten zijn behandelaren belangrijk maar de verpleegkundigen hebben het dagelijkse contact met de patiënt. Zij maken de zorg dagelijks, intensief en van dichtbij mee. Leven met de patiënt mee als het goed gaat en als het minder goed gaat.

verpleegkundige adviesraad
GGz Centraal koestert daarom zeker ook deze beroepsgroep en ondersteunt dan ook actief het ontstaan van de verpleegkundige adviesraad, de VAR.
De VAR, onze opleider voor verpleegkundig specialisten – Marianne de Leeuw en ook de afdeling mens & organisatie ondersteunen van harte de professionele ontwikkeling van deze beroepsgroep. Je kunt uiteindelijk als MBO opgeleide professional binnen GGz Centraal doorgroeien tot verpleegkundig specialist en regiebehandelaar.

instroom van leerlingen
Maar het is goed om bij het begin te beginnen. Belangrijk is voldoende instroom van leerlingen. Op 14 januari jl. hebben Maria Zieltjes en Linda van Werkhooven, collega’s van het M&O Leerplein, een groep van het MBO Amersfoort ontvangen voor een informatiemiddag. Deze leerlingen zijn belangrijk voor ons. Als zij een stage bij ons gaan volgen willen zij wellicht ook wel bij ons komen werken. Zo kunnen zij een mooie loopbaan bij ons starten.

https://www.nu91.nl/Brochure-NU91-opinieleiderschap.pdf