gezamenlijke aanpak verwarde mensen Flevoland

12-01-2018

Sinds enkele jaren is de term ‘personen met verward gedrag’ een begrip geworden. Regio Flevoland heeft de ambitie om per 1 oktober 2018 een sluitende keten te hebben voor personen met verward gedrag.

Dit sluit aan bij de landelijke opdracht aan gemeenten. Om de sluitende keten te realiseren is in Flevoland eind 2016 een Regionaal Plan van Aanpak personen met verward gedrag vastgesteld.

In 2017 is een groot aantal activiteiten uitgevoerd, met name op het terrein van het acute deel van de keten. Het beeld is dat de keten zoals deze is ontworpen, in principe voldoet. Tegelijkertijd weten partijen elkaar in de praktijk nog niet altijd te vinden. De ambitie om op 1 oktober 2018 daadwerkelijk een sluitende keten voor personen met verward gedrag te hebben, is in Flevoland dichtbij. De afgelopen periode is nagedacht welke acties nu nog ondernomen moeten worden om daadwerkelijk een sluitende keten te realiseren. Deze zijn in het uitvoeringsplan personen met verward gedrag 2018 opgenomen. 

Op 12 januari is de samenwerkingsovereenkomst getekend die de samenwerking bekrachtigt. Hierin geven de samenwerkingspartners aan dat zij de aanpak ondersteunen en willen bijdragen aan het totstandkomen van een sluitende keten.

De ondertekenden partijen zijn: de zes Flevolandse gemeenten, Amethist Verslavingszorg Flevoland, FPC Oostvaarderskliniek, GGD Flevoland, Nationale Politie Eenheid Midden-Nederland, Stichting Blijf Groep, Stichting Cliënten Perspectief GGZ, Stichting GGz Centraal, Stichting IrisZorg, Stichting Kwintes, Stichting MEE IJsseloevers, Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. 

Zie ook het nieuwsbericht op omroep Flevoland.