GGz Centraal bouwt aan een cliëntportaal

06-10-2017

Via het portaal krijgen onze cliënten straks toegang tot alle relevante informatie voor hun behandeling

De komende maanden gaan drie werkgroepen van GGz Centraal samen met de leverancier Karify aan de slag om een cliëntportaal te ontwikkelen. In de werkgroepen zijn cliënten vertegenwoordigd; dus we bouwen een portaal vóór en dóór cliënten.

wat kunnen cliënten straks van ons verwachten?
Als cliënten worden aangemeld bij GGz Centraal bieden wij hen direct een veilige online omgeving aan: het cliëntportaal. In het portaal verwelkomen we onze cliënten en we leggen uit wat ze van ons kunnen verwachten.

We bereiden onze cliënten voor op het eerste intakegesprek en leggen kort uit hoe een behandeling er in grote lijnen uitziet. Voor cliënten die alvast aan de slag willen gaan, bieden wij een aantal nuttige zelfhulpmodules aan en een digitaal dagboekje. Cliënten kunnen ook een kijkje nemen in onze online bibliotheek om iets meer te lezen over ziektebeelden, behandelmethoden of werken aan herstel.

een nieuwe manier van behandelen
Na de intakefase start de behandeling. De cliënt en zijn behandelaar zien elkaar regelmatig tijdens een sessie in de behandelkamer. Tussen de sessies kunnen ze online met elkaar communiceren via het portaal. Het portaal is mobiel te benaderen via de Karify App. Deze App is zeer gebruiksvriendelijk: het is heel eenvoudig om berichten uit te wisselen.

De behandelaar kan ook een online behandelopdracht voor zijn cliënt klaarzetten. De cliënt kan nu ook thuis aan de slag met zijn behandeling. Onderzoek wijst uit dat deze online opdrachten ervoor zorgen dat cliënten beter voorbereid in de behandelkamer komen, dat informatie beter beklijft en dat de therapietrouw toeneemt. Kortom de kwaliteit van de behandeling stijgt.

het dossier van de cliënt
In het cliëntportaal van GGz Centraal gaan we ook informatie uit het dossier online aanbieden. We starten met het behandelplan en de ROM vragenlijsten. In de loop van volgend jaar zullen meer onderdelen van het dossier beschikbaar komen.

rol CCR
De centrale cliëntenraad is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het cliëntportaal. Zij zijn uitgenodigd om in november de eerste versie van het portaal te testen. De CCR maakt gebruik van haar adviesrecht om terugkoppeling te kunnen geven op de inhoud van het portaal. Het advies van de CCR wordt medio januari verwerkt

wanneer gaat het cliëntportaal live?
Er wordt de komende maanden hard gewerkt aan de inhoud en vormgeving van het portaal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid en een goede borging van de administratieve processen. De verwachting is dat het cliëntportaal in het eerste kwartaal van 2018 live gaat.

Matthijs Jantzen
Projectleider cliëntportaal