familiedag in Ermelo

30-10-2017

De familieraad Veluwe & Veluwe Vallei nodigt familie, naasten, clienten, behandelaard en belangstellingen van harte uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag op zaterdag 18 november 2017 in de Lukaskerk in Ermelo.

Thema van deze dag is Bondgenoten in de zorg. 

Programma

09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
09.30 – 10.00 uur     Inloop met koffie en thee
10.00 – 10.15 uur    Welkom en opening door de voorzitter
10.15 – 10.45 uur    De nieuwe directie van Veluwe & Veluwevallei stelt zich aan u voor en informeert u over “het nieuwe tijdperk in de zorg”
10.45 – 11.15 uur    Gelegenheid om vragen te stellen
11.15 – 11.45 uur    Pauze
11.45 – 12.30 uur    Voordracht Henk-Willem Klaassen
12.30 – 13.00 uur    Gelegenheid om vragen te stellen
13.00 – 13.15 uur    Informatie over het instellen van een familiespreekuur en peiling of hier belangstelling voor is
13.15 uur        Lunch 

Komt u met behulp van een navigatiesysteem? Voer dan als eindbestemming in NS-station Ermelo, Dr. Van Dalelaan. Landgoed Veldwijk ligt direct aan de achterzijde van het station.

 'Hoe worden we bondgenoten?'
Informatie over Henk-Willem Klaasen en over zijn bijdrage
Henk-Willem Klaassen heeft vanuit zijn gezin van herkomst en zijn huidige gezin een aantal ervaringen met naasten die somatische en/of psychiatrische zorg behoeven. Hij heeft daarin zowel positieve als negatieve ervaringen opgedaan. In zijn werk als sociaal psychiatrisch verpleegkundige betrekt hij de naasten van de cliënt en merkt hij dat door samen te werken iedereen meer tevreden is. Henk-Willem heeft enkele artikelen geschreven over samenwerken met naasten en in 2016 verscheen zijn boek Bondgenoten. Hierin wordt beschreven hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken. 

Henk-Willem is vier jaar bestuurslid van Ypsilon geweest. Hij was namens de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden vertegenwoordigd in de werkgroep GENERIEKE MODULE voor samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek.

In zijn lezing “Hoe worden we bondgenoten?” zal hij vertellen over elementen van zijn boek, het betrekken van naasten bij de zorg en de generieke module. Daarnaast zal hij interactief met het publiek een aantal items bespreken.

Henk-Willem werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT in Amsterdam. Hij is lid van de Raad van Advies van Ypsilon en ambassadeur.

 Als familieraad kijken we uit naar een informatieve bijeenkomst. 

enkele vragen
De bezetting van de familieraad is nog steeds onder niveau. Graag komen wij in contact met familieleden en naasten die het leuk vinden om zitting te nemen in de raad. De familieraad heeft een ambassadeursfunctie en heeft informeel adviesrecht. Nu er in de zorg steeds meer samengewerkt gaat worden met familie/naasten is een goed bezette familieraad van belang. Op 30 oktober 2018 hoopt de familieraad 40 jaar te bestaan. Het zou mooi zijn als we dan feest kunnen vieren met een raad die goed bezet is. Onze vraag is of u wilt overwegen om zitting te nemen. De familieraad vergadert eens per maand met uitzondering van de zomermaanden in principe ’s middags. Graag vernemen we van u dat u zich wilt aansluiten. Daarvoor kunt u bellen naar: 0341-566385(maandag, woensdag en donderdag) of mailen naar r.barkema@ggzcentraal.nl 

Verder is het de wens van de familieraad om u per mail te gaan informeren. Wilt u zo vriendelijk zijn uw mailadres door te geven aan het secretariaat: familieraadveluwe@ggzcentraal.nl

Maar eerst graag tot 18 november!

Bert Dijk (voorzitter), Ria Trinks, (vice voorzitter), Nank Sein (lid)