Tweede internationale publicatie resultaten leefstijlonderzoek

11-09-2017

Meer beweging is gerelateerd aan een hogere kwaliteit van leven bij langdurig opgenomen patiënten en er is meer ondersteuning nodig om hen meer te laten bewegen. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd artikel van Jeroen Deenik, die als promovendus werkt aan het leefstijlonderzoek bij GGz Centraal.

Jeroen doet onderzoek naar de effecten van een leefstijl-bevorderende behandeling die opgezet werd binnen de langdurige zorg. Een eerste inventarisatie van de hoeveelheid beweging en de relatie met kwaliteit van leven en psychologische factoren, was mede aanleiding voor het starten van deze behandeling. Eerder werd al een artikel gepubliceerd over de eerste  grote objectieve beweegmeting binnen de langdurige GGZ. In het huidige artikel wordt meer inzicht gegeven in de relatie tussen deze objectief gemeten beweging en de kwaliteit van leven van patiënten. Daarnaast werden belangrijke psychologische factoren onderzocht die aanzetten tot meer activiteit. Voor het onderzoek werd bij 184 langdurig opgenomen patiënten de fysieke activiteit gemeten met een beweegmeter en werden verschillende vragenlijsten ingevuld.

Uit de resultaten blijkt dat activiteit positief gerelateerd is aan kwaliteit van leven, vooral bij patiënten die licht tot matig intensief bewegen. Een belangrijke bevinding is ook dat de attitude van mensen t.a.v. beweging en in hoeverre zij zich in staat voelen om te bewegen,  geen verband houdt met hoeveel zij daadwerkelijk bewegen. Daardoor lijkt het onvoldoende om enkel aan attitude en het geloof in eigen kunnen te werken. De resultaten suggereren dus dat er alternatieve, geïntegreerde interventies met meer support nodig zijn om beweging te bevorderen. Ook lijkt het zo dat kleine veranderingen van sedentair gedrag (liggen/zitten) naar meer activiteit voldoende kunnen zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren.


Meer informatie: