intentieovereenkomst verkoop ‘De Hooge Riet’

06-09-2017

GGz Centraal en Heijmans Vastgoed zijn verheugd te kunnen melden dat onlangs de intentieovereenkomst is getekend voor verkoop van ‘De Hooge Riet’. Het gaat om grond en verschillende monumentale gebouwen ten oosten van het spoor in Ermelo die door Heijmans worden herontwikkeld.

structuurvisie
Een jaar geleden ging GGz Centraal met verschillende potentiële kopers in gesprek. In die periode werd door de gemeente Ermelo nog hard gewerkt aan de structuurvisie, die met behulp van verschillende inspraakrondes tot stand kwam. Zodra de structuurvisie door de gemeente is vastgesteld, naar verwachting later dit jaar, komt er in afstemming met de gemeente een stedenbouwkundig plan en een eventuele bestemmingswijziging.

kansrijke ontwikkelingen
‘Wij zijn blij met deze voorgenomen verkoop en hopen van harte dat de gemeenteraad binnenkort instemt met de structuurvisie. Het is voor ons een belangrijke eerste stap om het prachtige landgoed een nieuwe toekomst te geven!’ vertelt Albert van Esterik, voorzitter van de raad van bestuur van GGz Centraal. ‘ De ambulantisering van de zorg in de GGZ heeft zijn sporen achtergelaten op onze terreinen Veldwijk en Zon & Schild. In nauwe samenspraak met gemeenten en partners in het zorgnetwerk hebben wij een koers uitgezet die moet leiden tot een herbestemming die past bij onze zorgvisie. Er zijn veel kansrijke ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg, samen met andere zorgaanbieders. En zeker ook mogelijkheden om wonen op het landgoed geïntegreerd vorm te geven. Deze ontwikkelingen geven een belangrijke impuls aan onze zorgorganisatie. Daarnaast geeft het ons de ruimte om te investeren in noodzakelijke nieuwbouw van voorzieningen ten behoeve van onze kernactiviteiten in Ermelo.’  

zorg blijft aanwezig
‘De structuurvisie is leidend en bepaalt uiteindelijk wat in dit gebied wel en niet mag’, legt Hans Hoepel, directeur vastgoed a.i., uit. ‘De gebouwen die wij nu verkopen zijn leeg of komen op korte termijn leeg. Het gebied is ruim 8 hectare groot en de gebouwen omvatten samen ruim 10.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Het gaat om De Hooge Riet, Hoogstede, Heesteroord, De Rietzoom, De Boshoek en patiëntenwoningen aan de Hortensialaan. (foto's) Korper Seba, De Riethorst en het Mortuarium worden thans verhuurd; Heijmans neemt deze huurcontracten over bij de definitieve verkoop. GGz Centraal  blijft aanwezig op het landgoed Veldwijk ten westen van het spoor’, benadrukt Hoepel. ‘Sterker nog, per  1 september is een aantal afdelingen uit Amersfoort overgekomen in het nieuwe centrum voor psychotherapie, onder andere in de Zonneweide. We maken plannen voor de ver- en nieuwbouw van zorggebouwen op Veldwijk. De  investeringen in de zorg op het landgoed gaan hand in hand met verkoop van gronden en gebouwen ten behoeve van herontwikkeling.’

respect voor monumenten
‘Voor ons is dit een unieke kans’, vult Peter van der Gugten, directeur van Heijmans Vastgoed, aan. ‘Met respect voor de monumenten en het parkachtige karakter willen wij deze parel van Ermelo graag nog beter bij het dorp betrekken. We hebben nog geen vaststaande invulling en gaan verschillende opties uitwerken. We betrekken daarbij belanghebbenden en omwonenden. We denken bijvoorbeeld aan het realiseren van appartementen en (zorg)woningen voor verschillende doelgroepen. De parkachtige setting leent zich goed voor kinderen en senioren.’ 

betrouwbare partner
‘Wij zijn blij dat Heijmans Vastgoed het gebied wil ontwikkelen’, aldus Hoepel. ‘Het is een betrouwbare partner. Heijmans ontwikkelt en transformeert zowel binnen- en buitenstedelijke locaties tot aangename, veilige en multifunctionele plekken, door intensief samen te werken met bewoners, overheden en corporaties. Het resultaat levert bewoners goede voorzieningen, een groene openbare ruimte en eigentijdse woningen op. Kortom, een partij aan wie wij de verdere ontwikkeling van dit bijzondere gebied waar wij zo lang verantwoordelijk voor zijn geweest, met een gerust hart toevertrouwen.’

Tijdens de landelijke monumentendag op zaterdag 9 september wordt gebouw De Hooge Riet tussen 10.00 en 12.00 uur opengesteld voor publiek.

meer informatie
www.toekomstveldwijk.nl 
www.dehoogeriet.nl

« vorige |  vergroting |  volgende »

meer foto's