opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

25-07-2017

19 september a.s. starten maar liefst 21 professionals, werkzaam in de jeugd(gezondheids)zorg, met de phbo-opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). Deze opleiding is een in-company opleiding van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Onze medewerkers krijgen steeds meer te maken met complexe problematiek en daarom de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in de systeemgerichte benadering van leer- en opvoedingsvraagstukken.  Pedagogische vraagstukken vragen om een systeemgerichte benadering: een integrale weging van alle factoren die van invloed zijn op de problematische opvoedingssituatie. Het hart van de opleiding wordt dan ook gevormd door de handelingsgerichte systeembenadering. Tijdens de opleiding worden onze medewerkers toegerust om hier professioneel mee om te gaan. Zij volgen de opleiding met collega’s van de verschillende afdelingen binnen Fornhese en een aantal medewerkers van Youké. Op deze manier verbreden zij hun praktijkkennis en voeden we onze ketensamenwerking. Er is binnen de opleiding veel aandacht voor de individuele kindproblematiek, die steeds gerelateerd wordt aan het systeem/de systemen waarin het kind zich bevindt. 

Middels de opleiding IAG worden medewerkers competenter in de uitoefening van hun functie en leren zij verschillende rollen en posities in te nemen. Zij zijn in staat gerichte ondersteuning te bieden in het gezin, afgestemd op de pedagogische hulpvraag van ouders/opvoeders. Medewerkers krijgen dan ook kaders voor ambulant werken aangereikt en oefenen met verschillende methodieken. De systeemtheorie, de handelingsgerichte procesdiagnostiek, het oplossingsgerichte denkwerkkader, alsmede de competentiegerichte behandelingswijze zijn de pijlers van de opleiding.  Tijdens de opleiding worden medewerkers door verschillende praktijkbegeleiders begeleidt en nemen zijn deel aan intervisiebijeenkomsten. De opleiding wordt afgerond met de uitwerking van een persoonlijk thema dat door de medewerker zelf is gekozen in het licht van zijn/haar persoonlijke professionele ontwikkeling. 

Elly Visser, hoofd bedrijfsvoering Fornhese en Emerhese
Sinanda Benjamins, opleidingsadviseur GGz Centraal