geslaagde match Rabobank en GGz Centraal

24-07-2017

Vanuit de beursvloer Ermelo 2016 is er tussen GGz Centraal en de Rabobank een geslaagde match ontstaan. De Rabobank verzorgde een barbecue voor de bezoekers van activiteitencentrum de Bolder in Ermelo. Als tegenprestatie had de Rabobank de mogelijkheid om gebruik te maken van de Lukaskerk voor hun jaarlijkse ledenkoffie.

Alle cliënten en personeel hadden er met elkaar naar uitgekeken. Woensdag 12 juli werd er door Rabobank Nederland een barbecue aangeboden aan alle bezoekers van De Bolder op landgoed Veldwijk Ermelo. De dag begon met veel, heel veel regen maar daar lieten we ons niet door ontmoedigen. Dit keer klopte de weersvoorspelling want het weer knapte in de loop van de middag helemaal op en kon het feestelijke gebeuren plaatsvinden op een gezellig ingericht terras met een heerlijk zonnetje erbij.

Het begon 's middags al vroeg. Een aantal bezoekers zetten de toon door om beurten te zingen en te spelen terwijl medewerkers van de Rabobank het nodige gingen installeren en zichtbaar verrast reageerden op het muzikale gebodene. Het eerste contact was gelegd. In de loop van de middag verzamelden alle Rabo”vrijwilligers” zich in De Bolder nadat ze bij Werk Centraal op landgoed Veldwijk, hun hulp hadden aangeboden bij diverse werkzaamheden.

Het vervolg van deze dag inclusief de barbecue is in één woord geweldig te noemen. Daarbij alle lof voor de medewerkers van de Raboploeg. We kregen een op maat gesneden bediening wat bestond uit het uitserveren van het vlees van de barbecue en het aanbieden van salades en frisdrank. Onder het genot van eten en drinken werd het leggen van contacten uitgebreid. Men toonde zich geïnteresseerd naar elkaar en in gesprekken werd er belangstellend naar elkaar toe gereageerd. Er ontstond oprechte betrokkenheid.

Na afloop en het opruimen van de barbecue is er nog gesproken over het waardevolle karakter dat deze middag/avond had. Het wederzijdse respect en de oprechte belangstelling tussen twee doelgroepen die elkaar niet eerder hadden ontmoet zijn werkelijk hartverwarmend te noemen. We willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van dit gebeuren.

De hulp van de Rabobank is voortgekomen uit het contact wat ontstaan is op de eerste beursvloer in Ermelo in 2016. Als tegenprestatie heeft de Rabobank Randmeren Putten, Ermelo, Harderwijk gebruik kunnen maken van de Lukaskerk voor hun jaarlijkse ledenkoffie. Op deze ledenkoffie waren presentaties te zien van de verschillende projecten die de Rabobank ondersteunt.