Chevallierfonds zoekt secretaris

25-07-2017

Het Chevallierfonds is een onafhankelijke stichting die door middel van een eenmalige financiële donatie cliënten van GGz Centraal en van Kwintes een steuntje in de rug geeft. Het doel is mensen helpen mee te doen in de samenleving. In verband met het vertrek van de huidige secretaris zijn wij per 1 oktober aanstaande op zoek naar een secretaris.

De werkzaamheden zijn:

 • in overleg met de bestuursleden maken van een jaarplanning;
 • opstellen en verzenden van agenda’s met bijbehorende stukken;
 • notuleren van vergaderingen;
 • afwikkelen van bestuursbesluiten (niet ten aanzien van aanvragen);
 • maken van een jaarverslag;
 • plannen en agenderen van overleg van het ‘dagelijks bestuur’ (niet structureel);
 • actueel houden van de wettelijk verplichte website in samenwerking met de afdeling ICT;
 • aanleveren van gegevens aan de Kamer van Koophandel, Belastingdienst etc.;
 • bewaken van het afhandelingsproces van aanvragen.

Wie zoeken we?

 • HBO werk- en denkniveau, accuraat en punctueel;
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • affiniteit met de doelgroep.

De leden van het bestuur van de Stichting Chevallierfonds ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel vindt een vergoeding plaats van gemaakte kosten, voornamelijk reiskosten, verbonden aan het bezoeken van bestuursvergaderingen. 
Het bestuur – onder voorzitterschap van de heer A.A.J. Baars, burgemeester van Ermelo – bestaat uit 8 personen. Doorgaans vergadert het bestuur 3 tot 5 keer per jaar.

Voor wie is het fonds?
Het Chevallierfonds is bedoeld voor cliënten die klinisch of ambulant in behandeling zijn bij GGz Centraal en voor cliënten die in begeleiding zijn bij Kwintes én in het verzorgingsgebied van GGz Centraal wonen. Dus alleen cliënten die bij een van deze instellingen staan ingeschreven kunnen een beroep doen op het Chevallierfonds.
Het Chevallierfonds verleent eenmalige financiële hulp aan cliënten die geen geld hebben voor bepaalde activiteiten. Zo is bijvoorbeeld hulp mogelijk voor verhuis- of inrichtingskosten na een opname, maar ook voor sport- of muziekbeoefening zijn er soms mogelijkheden. Ook groepsactiviteiten gericht op resocialisatie kunnen door het fonds worden ondersteund.  

Kijk op de website voor meer informatie: www.chevallierfonds.nl