Geriatrieteam ziekenhuispsychiatrie Flevoland gedetacheerd in MC Zuiderzee Lelystad

20-03-2017

Met ingang van februari 2017 is het geriatrisch team, bestaande uit Sabien Lonterman (klinisch geriater) en Annemieke Boelman (verpleegkundige geriatrie) voor 8 uur per week gedetacheerd bij de MC Groep Zuiderzee in Lelystad.

Alle kwetsbare ouderen (65+), bij wie de consultatieve dienst van GGz Centraal betrokken is in het MC Zuiderzee, worden door de geriater en verpleegkundige beoordeeld.

De voornaamste taken zijn het meewerken aan een Senior Friendly Hospital, waaronder het VMS thema ‘Kwetsbare Ouderen’ valt. Ook verrichten zij ‘Comprehensive Geriatric Assessments’ (CGA’s). Dit is een uitgebreid klinisch-geriatrisch onderzoek waarbij een analyse plaatsvindt van de achteruitgang in het functioneren van de kwetsbare oudere en alle bijdragende factoren in kaart worden gebracht. Hieruit volgt een advies op maat voor de hoofdbehandelaar om zo te komen tot een gecoördineerd en integraal beleid voor de individuele patiënt.

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk ‘Senior Friendly Hospital’ moet het ziekenhuis, in dit geval het MC Zuiderzee, aan een aantal randvoorwaarden voldoen, zoals onder andere een gespecialiseerd team voor de kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd zullen de verpleegafdelingen ‘Senior Friendly’ moeten worden ingericht. Daarnaast is van belang voor de poliklinische zorg voor de kwetsbare oudere dat alle onderzoeken zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Als GGz Centraal Flevoland zijn we trots op deze nieuwe ontwikkeling in de samenwerking met het MC Zuiderzee.