Anne-Marie Schram, directeur behandelzaken / psychiater bij GGz Centraal Eemland, maakt een nieuwe stap in haar carrière. Zij start per 1 september 2019 als lid van de raad van bestuur bij GGZ Oost Brabant.

Anne-Marie begon in november 2010 als directeur behandelzaken van de rvze Veluwe & Veluwe Vallei; sinds september 2017 is zij directeur van de rvze Eemland. Ze heeft zich niet alleen met toewijding ingezet als directeur, maar ook als uitvoerend psychiater voor cliënten die langdurige of acute psychiatrische zorg nodig hebben.

In haar Veluwe-periode heeft ze de ambulantisering van de zorg in een stroomversnelling gebracht en verschillende organisatieveranderingen in goede banen geleid. In de regio Eemland heeft ze – samen met partners in de zorg – de basis gelegd voor de vormgeving van herstelgerichte zorg. Daar zijn we haar dankbaar voor.

We vinden het jammer dat Anne-Marie bij ons vertrekt, maar we wensen haar deze mooie carrièreontwikkeling van harte toe. We zijn trots op het feit dat zij zo’n organisatie mag gaan leiden.