Marit Bierman volgt per 1 april 2020 Christel Hessels op als P-opleider. Vanaf 2013 werkt Marit bij ons als klinisch neuropsycholoog bij Fornhese. En is betrokken bij de P-opleiding als praktijkopleider, werkbegeleider en supervisor. Zij gaat de functie van P-opleider combineren met de klinische werkzaamheden als hoofd behandelzaken in Hilversum. De raad van bestuur is er trots op dat het opleiderschap met een interne kandidaat is ingevuld.

Marit over deskundigheidsbevordering
‘Binnen de psychologie is voortdurend nieuwe kennis beschikbaar. Als professional moet je wel ‘up to date’ zijn om een goede behandelaar te zijn en te blijven. Professionele ontwikkeling en deskundigheidsbevordering is daarmee onlosmakelijk verbonden met ons vak. Naast het zelf volgen van een opleiding en bijscholing, is het opleiden van vakgenoten vanaf het begin van mijn carrière onderdeel geweest van mijn werk. Ik beleef veel plezier aan het verspreiden van kennis op het gebied van klinische (neuro)psychologie. O.a. in het curriculum van diverse post-master opleidingen en het daarmee enthousiasmeren van jonge collega’s. Hen inhoudelijk te voeden en bij te dragen aan hun deskundigheid ten gunste van goede patiëntenzorg. Naast kennisoverdracht vind ik het belangrijk dat kennis is verbonden met de praktijk. Verbinding maken met anderen en visie op inhoudelijke deskundigheid, maken het mogelijk om met collega’s een optimaal opleidingsklimaat te creëren’.

Waarom wil Marit als P-opleider aan de slag?
‘Als P-opleider ben je eindverantwoordelijk voor het praktijkgedeelte van de P-opleiding binnen de instelling. Om een optimaal opleidingsklimaat te creëren is samenwerking met de psychologen die de P-opleiding volgen en met de betrokken opleiders – intern en extern – onmisbaar. Ik ben altijd op zoek naar kansen en nieuwe mogelijkheden. Dit geeft creatieve ruimte voor zowel de opleideling als betrokken begeleiders, afdelingen en instellingen om een optimaal en soms alternatieve opleidingsroute te organiseren. Ik hoop op deze manier als P-opleider bij te dragen aan het bevorderen van ons opleidingsklimaat. Om zo de zorg voor onze patiënten en hun gezinnen te (blijven) verbeteren’.

Christel Hessels heeft in de afgelopen vijf jaar onze P-opleiding inhoud en vorm gegeven. Na wikken en wegen heeft zij besloten het opleiderschap neer te leggen en zich binnen GGz Centraal te focussen op het innovatieve team HYPE (Helping Young People Early). Daaraan is zij als onderzoeker én leidinggevende verbonden. Over HYPE vertelde ze eerder haar verhaal via onze website: een-nieuwe-focus-op-innovatie-in-de-toekomstige-zorg-voor-jonge-mensen/