Op de locatie Zon & Schild in Amersfoort openen wij op 2 september een kliniek met 10 bedden voor ouderen in gebouw Kastanjehof. Als het kan behandelen we nog steeds vanuit huis. We kunnen deze bedden voor korte tijd inzetten, als dat echt nodig is.

De afdeling richt zich op psychiatrische zorg – diagnostiek en behandeling – voor ouderen vanaf 65 jaar die tijdelijk een opname nodig hebben. Daarnaast hebben we ook bedden voor bijvoorbeeld diagnostiek bij verwardheid met een onduidelijke oorzaak. De kwetsbaarheid van deze ouderen heeft onze speciale aandacht. Onder andere op lichamelijk, functioneel en sociaal niveau. We nemen patiënten maximaal 3 maanden op. Daarom leggen we bij opname de uiterste ontslagdatum vast. Zo garanderen we voldoende doorstroom en opnamemogelijkheden. Mocht langere tijd zorg nodig zijn dan kunnen we ook intensief thuis behandelen. Of, als het niet anders kan, doorverwijzen naar onze kliniek Eikenstaete.

Aanmeldingen lopen via het aanmeldbureau, telefoon 033 4609500.