Het is 22 januari 2019, buiten is het koud en valt er sneeuw, binnen in de Lukaskerk in Ermelo is het iets warmer en zitten 35 raadsleden en 5 ondersteuners van de Cliëntenraden van GGz Centraal bij elkaar voor de jaarlijkse netwerkdag. Onderwerp van deze dag is : “Contacten met de ambulante achterban”, op welke manier kunnen de raden contact leggen met deze grote groep cliënten om hun stem te laten meetellen in de medezeggenschap bij GGz Centraal?

Harry Dekkers (dagvoorzitter – voorzitter van de cliëntenraad V&VV) opent de dag met een korte inleiding over deze locatie, Piet Kruizinga (raadslid V&VV en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad) geeft een korte inleiding op het thema van de dag.

gluren bij de buren
Tijdens de ochtend kunnen we “Gluren bij de buren”; alle regioraden geven een presentatie van hun eigen regio, door middel van een powerpoint presentatie, verhalend, V&VV maakt de “lappendeken van hun regio” inzichtelijk met behulp van een quilt met kaartjes. Zo wordt duidelijk dat de regio’s van GGz Centraal zeer divers zijn in aantal, opzet en inhoud van de locaties, wat ook vraagt om diversiteit in het leggen van contacten met de cliënten. Werkwijzen worden toegelicht en tips worden gedeeld: bezoeken van klinieken, flyers en informatiemapjes uitreiken en ophangen op buitenlocaties, bezoeken van inloop bij poliklinieken en activiteitencentra, bijwonen van bijeenkomsten van bewonersraden, de ouderwetse ideeënbus, en (meer van deze tijd) het digitaal leggen van contacten en horen wat er leeft via Internet, Facebook, en het Cliëntpanel. Contacten met de familieraden worden genoemd, en 4 vergadervrije weken per jaar zodat de raden ruimte hebben om in 2-tallen de buitenlocaties te bezoeken.

naar buiten treden
Belangrijk is: hoe komen wij in gesprek met cliënten van GGz Centraal over hun ervaringen en wensen, en hoe kunnen wij (bij voorgenomen besluiten) de mening van de cliënten opnemen in de te geven adviezen aan de directies en raad van bestuur. Een goed gesprek over een actueel thema, het uitdelen van een kerstattentie, koffie met wat lekkers, en vooral: naar buiten treden, “Uit onze schulp” is daarbij het motto.

regionale lekkernijen
Om het beeld van de regio’s deze dag nog completer te maken, trakteren alle cliëntenraden “lekkers uit eigen regio” zoals Flevosap, Gooise matrasjes, Moppen, Dudokjes, Kruudkoek, speculaasjes, keitjes en Amersfoorts alcoholvrij bier.

thema’s
In de middag geven de ondersteuners een aanzet tot gesprek over verschillende thema’s die binnen de medezeggenschap actueel zijn, zoals contacten in de regio’s met andere instanties, hoe is de samenwerking in de regio’s met de organisatie, wat zijn verwachtingen vanuit de organisatie en van elkaar, en besteding van het budget dat de raden ter beschikking staat.

‘kracht van beleving’
Het ochtend- en middagprogramma wordt ondersteund en verder uitgewerkt door de Theatergroep “Kracht van Beleving”; in verschillende werkvormen (zang, dans, muziek, gedichten) geven zij de deelnemers op humoristische, scherpe en kernachtige wijze terug wat naar boven komt. Zo krijgt het gesprek verdieping en begint de uitwisseling rond de thema’s.

Ter afsluiting praten de raadsleden nog wat na met een drankje en klein hapje, er worden vervolgafspraken gemaakt. Dan gaat ieder terug naar de eigen regio, met jas-sjaal-muts-handschoenen de witbesneeuwde wereld in.