GGz Centraal is voor haar werkgebied door Zilveren Kruis aangewezen als budgethouder voor de eerste 72 uur van de acute psychiatrische zorg. Dit houdt in dat GGz Centraal vóór 1 oktober 2019 een regioplan moet opstellen hoe zij de acute ggz gaat organiseren. Wij nodigen onze ketenpartners van harte uit om hierover mee te denken in een netwerkbijeenkomst.

Deze netwerkbijeenkomst is gepland op vrijdag 13 september van 10.00 – 12.00 uur (inloop 9.30 uur) bij GGz Centraal (locatie Zon & Schild, Utrechtseweg 266, gebouw De Veste) in Amersfoort.

Het doel van deze bijeenkomst is consensus verkrijgen over de inhoud van het regioplan. We zijn ons zeer bewust van het scherpe tijdspad dat wordt voorgelegd. Ondanks enkele onduidelijkheden op dit moment, is landelijk gekozen om vóór 1 oktober een eerste resultaat neer te zetten. In de nazomer van 2018 heeft GGz Centraal ook een dergelijke bijeenkomst gehouden. Daarna is de beoogde wijziging van de ggz-crisiszorg landelijk on-hold gezet. De overtuiging is dat deze wijziging wel per 2020 daadwerkelijk doorgang zal vinden.

Na uw aanmelding ontvangt u een voorstel van het regioplan in de week voorafgaand aan 13 september. Mocht u naar aanleiding daarvan aanvullingen, opmerkingen en/of verbeteringen hebben, dan horen wij dat graag. In de begeleidende mail bij het nog te verzenden regioplan vermelden wij aan wie u uw reactie kunt sturen.

aanmelden
Graag vernemen wij vóór 1 september of u aanwezig bent bij de netwerkbijeenkomst. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers dus meld u snel aan.  U kunt  hier het aanmeldformulier openen. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u ook een afgevaardigde van uw organisatie aanmelden.