Vóór 1 oktober 2019 moeten wij een regioplan opstellen hoe wij de acute ggz gaan organiseren. Wij zijn nl. door Zilveren Kruis aangewezen als budgethouder voor de eerste 72 uur van de acute psychiatrische zorg.

Dat kunnen wij echter niet alleen… Daar hebben we onze samenwerkingspartners voor nodig. En daarom  organiseren wij op vrijdag 13 september van 10.00 – 12.00 uur (inloop 9.30 uur) op de locatie Zon & Schild in Amersfoort een ketenpartnerbijeenkomst. Het doel: consensus verkrijgen over de inhoud van het regioplan.

Bent u samenwerkingspartner en voelt u zich betrokken bij de acute psychiatrie? En wilt u met ons meedenken? Meld u dan aan. Na uw aanmelding ontvangt u een voorstel van het regioplan in de week voorafgaand aan 13 september. Mocht u naar aanleiding daarvan aanvullingen, opmerkingen en/of verbeteringen hebben, dan horen wij dat graag. In de begeleidende mail bij het nog te verzenden regioplan vermelden wij aan wie u uw reactie kunt sturen.

aanmelden
Graag vernemen wij vóór 1 september of u aanwezig bent bij de netwerkbijeenkomst. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers dus meld u snel aan.  U kunt  hier het aanmeldformulier openen. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u ook een afgevaardigde van uw organisatie aanmelden.