De familieraad van Eemland bestaat uit familieleden, wettelijk vertegenwoordigers en andere naasten van patiënten uit afdelingen voor langdurige behandeling, langdurige verzorging, kortdurende psychiatrie en ouderenpsychiatrie.

Onze familieraad Eemland is een waardevolle en serieuze gesprekspartner. Met hulp van de familieraad krijgen familieleden van cliënten ook de gelegenheid om de gang van zaken binnen onze instelling met het management te bespreken. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Op deze manier oefenen wij invloed uit op het beleid van GGz Centraal.

Wij staan altijd open voor vragen en opmerkingen van familie en naasten van cliënten. Dus voel je vrij om contact te zoeken met de contactpersoon van de familieraad Eemland.

leden
Onze familieraad kan nog altijd versterking gebruiken (actief en/of ondersteunend).
Denk je ‘Dit is wel iets voor mij’? Of wil je meedenken over beleidsonderwerpen, het geven van informatie, helpen met organiseren van bijeenkomsten? Dan ben je van harte welkom. Neem contact op via familieraadeemland@ggzcentraal.nl

contact

Contactpersoon:
mevrouw M.A.T. (Ria) Huisman (voorzitter)
telefoon: 06-82129815
E-mail: familieraadeemland@ggzcentraal.nl
Postadres:
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort