De familieraad van Eemland bestaat uit familieleden, wettelijk vertegenwoordigers en andere naastbetrokkenen van patiënten uit langdurige behandeling, langdurige verzorging, kortdurende psychiatrie en ouderenpsychiatrie.

GGz Centraal  ziet de familieraad Eemland als een waardevolle en serieus te nemen gesprekspartner. Door middel van de familieraad krijgen familieleden de gelegenheid de gang van zaken binnen de instelling met het management te bespreken.

De familieraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Op deze manier oefent de raad invloed uit op het beleid van de instelling.

De familieraad staat altijd open voor vragen en opmerkingen.

contact

Contactpersoon: mevrouw M.A.T. (Ria) Huisman 06 22429553
Ondersteuner: Eline Bos 033 4609950
E-mail: familieraadeemland@ggzcentraal.nl
Postadres: Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort