De familie- en naastenraad van Eemland bestaat uit familieleden, wettelijk vertegenwoordigers en andere naasten van patiënten uit afdelingen voor langdurige behandeling, langdurige verzorging, kortdurende psychiatrie en ouderenpsychiatrie.

Onze familie- en naastenraad Eemland is een waardevolle en serieuze gesprekspartner. Met hulp van de familie- en naastenraad krijgen familieleden van cliënten ook de gelegenheid om de gang van zaken binnen onze instelling met het management te bespreken. Wij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Op deze manier oefenen wij invloed uit op het beleid van GGz Centraal.

Wij staan altijd open voor vragen en opmerkingen van familie en naasten van cliënten. Dus voel u vrij om contact te zoeken met de contactpersoon van de familie- en naastenraad Eemland.

Leden
Onze familie- en naastenraad kan nog altijd versterking gebruiken (actief en/of ondersteunend).
Denkt u ‘Dit is wel iets voor mij’? Of wilt u meedenken over beleidsonderwerpen, het geven van informatie, helpen met organiseren van bijeenkomsten? Dan ben t u van harte welkom. Neem contact op via familieraaennaastendeemland@ggzcentraal.nl

Contact
mevrouw M.A.T. (Ria) Huisman (voorzitter)
telefoon: 06 82129815
familieennaastenraadeemland@ggzcentraal.nl
Postadres: Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort