De familieraad van Eemland bestaat uit familieleden, wettelijk vertegenwoordigers en andere naasten van patiënten uit afdelingen voor langdurige behandeling, langdurige verzorging, kortdurende psychiatrie en ouderenpsychiatrie.

De familieraad Eemland is een waardevolle en serieuze gesprekspartner. Met hulp van de familieraad krijgen familieleden van cliënten ook de gelegenheid om de gang van zaken binnen onze instelling met het management te bespreken. De familieraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Op deze manier oefent de raad invloed uit op het beleid van de instelling.

De familieraad staat altijd open voor vragen en opmerkingen familie en naasten van cliënten.

contact

Contactpersoon:
mevrouw M.A.T. (Ria) Huisman (voorzitter)
telefoon: 06 22429553
E-mail: familieraadeemland@ggzcentraal.nl
Postadres:
Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort