Zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. “Met elkaar doen we dat elke dag bij het Centrum voor Psychotherapie (CvP)” Marionne Bartels, klinisch psycholoog en hoofd van het centrum, is ambitieus en overtuigd.

TOPGGz
Het Centrum voor Psychotherapie timmert aan de weg om het keurmerk TOPGGz te krijgen. “Dat keurmerk is geen doel op zich”, legt Bartels uit. Wel een middel om hoog specialistische psychotherapeutische kennis te waarborgen en verbeteren. Zorg voor patiënten in de derde lijn met complexe problematiek: een kwetsbare groep die intensieve zorg nodig heeft. En die regelmatig buiten de boot dreigt te vallen. “Wij gaan er voor staan”, weet Marionne.

Mensen beter beter maken
Het CvP biedt de mogelijkheid aan therapeuten om met hun kennis en ervaring deze kwetsbare groep te helpen. Voor een grote groep patiënten werken gangbare behandelmethoden niet voldoende, er is meer nodig. “Als je als GGz Centraal mensen beter beter wil maken, moet je blijven zoeken naar nieuwe behandelmethoden. Die moet je onderzoeken. Wetenschappelijk onderzoek, met échte patiënten met complexe problematiek: dat doen we hier!”, vertelt Marionne trots.

Alles onder één dak
Bartels somt op: “Vijf promovendi voeren direct patiëntgebonden onderzoek uit. Bijvoorbeeld het IBA (Inference Based Approach) onderzoek van Henny Visser. IBA wordt binnen het onderzoek al toegepast bij de helft van de patiëntengroep met ernstige dwangklachten; de andere helft krijgt de gangbare cognitieve gedragstherapie om het effect te kunnen vergelijken. Een ander voorbeeld is het toepassen van de Sensorimotor Psychotherapy bij patiënten met vroegkinderlijk trauma. Alles onder één dak: behandelaren, onderzoekers en patiënten. Onze kennis delen we actief via referaten, symposia, vaktijdschriften, media, telefonische spreekuren en collegiale consultatie binnen en buiten GGz Centraal.”

Het begin van een beter antwoord
Marionne: “Ik geloof er echt in dat onze drie afdelingen die intensief samenwerken binnen het CvP een beter antwoord is voor patiënten die tussen wal en schip dreigen te vallen. Voor veel patiënten is de derde lijn een laatste strohalm, en dan moet het niet zo zijn dat ze voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd worden omdat ze te ingewikkelde comorbide klachten hebben. Aan ons de taak om daar een goed antwoord op te vinden. Uiteraard kunnen wij niet iedereen beter maken, maar we zijn het aan onze stand als expertisecentrum verplicht om, als mensen bij ons niet aan het juiste adres zijn, een helder advies mee te geven van wat er dan wel mogelijk is en waar. De psychische zorg is vaak een doolhof voor patiënten waarbij ze soms jarenlang onderweg zijn om de juiste zorg te vinden: dat zou toch niet meer moeten mogen anno 2019. Wij willen hierin bijdragen volgens ons motto: het begin van een beter antwoord.”

Transdiagnostische psychiatrie
Het CvP werkt sinds dit jaar met een overkoepelend intake-team voor de meest complexe patiënten. De afdelingen Marina de Wolf (angst- en dwangstoornissen), Zwaluw & Enk (persoonlijkheidsstoornissen) en Transit (vroegkinderlijk trauma) met elkaar onder 1 dak. De verschillende specialismen blijven behouden en in de onderlinge samenwerking geven we vorm aan de transdiagnostische psychiatrie, de toekomst!