training verlieskunde

De training is een onderdeel van Innova training & ontwikkeling Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

doel
Doel van deze training is effectieve begeleiding van pastoranten in situaties van verlies en rouw:

 • reflectie op actuele verlies- en rouwtheorieën
 • kennis van de verschillende (spirituele) copingstijlen bij verlies en rouw
 • uitbreiden en verfijnen van de communicatieve en creatieve vaardigheden in pastoraat, preek en groepswerk 
 •  professioneel hanteren van eigen verlieservaringen in het werk 
 • reflectie op eigen ervaringen in het werk

inhoud

 • Verschillende soorten van verlies, verliesreacties (copingstijlen)
 • KERN en USB (Herman de Mönnink) 
 • Het narratieve rouwmodel (Johan Maes)
 • Verschillende begeleidingsvormen (gesprek, ritueel, expressie)
 • Verschillende benaderingen ( contextueel, presentie)

werkwijze
Theorie, (creatieve) oefeningen, filmfragmenten, casuïstiek

tijd en plaats

 • Drie keer een tweedaagse: 2-3 oktober, 30-31 oktober, 27-28 november 2017. 
 • Een terugkomdag voorjaar 2018.
 • De training vindt plaats op Zon & Schild te Amersfoort. Overnachting in Kontakt der Kontinenten.

accreditatie
Voor de permanente Educatie PKN 4,5 punten en de VGVZ 10 punten. 

kosten
De training kost € 1175,-- , inclusief overnachting, broodmaaltijd, reader, koffie en thee.

opleiders
Drs. Karen van Huisstede, verlies en rouwbegeleider, geestelijk verzorger Breda, supervisor.
Drs. Hennie Kievit, KPV-trainer, trainer palliatieve zorg GGZ, supervisor.

aanmelding
U kunt zich tot eind augustus 2017 aanmelden voor deze leergang bij Hennie Kievit, h.kievit@ggzcentraal.nl; telefoon: 033 4609832/4609833.

gerelateerde onderwerpen

klinisch pastorale vorming