training klinisch pastorale vorming

De training is een onderdeel van Innova training & ontwikkeling Klinisch Pastorale Vorming (KPV).

doelen
In de KPV gaat het er om, dat u uw ambt/beroep zowel professioneler als persoonlijker leert uitoefenen. Specifieker gaat het om de volgende doelen:

 • verheldering van de professionele en spirituele identiteit 
 • bezinning op alle vormen van communicatie in het werk 
 • het verbreden en verdiepen van de eigen communicatieve mogelijkheden
 • het leren hanteren van groepsprocessen 
 • ontwikkelen van een eigen stijl van leidinggeven en conflicthantering 
 • creatief gebruik kunnen maken van uw eigen bronnen 
 • leren staan voor wat u te bieden hebt

het programma

 • het dagelijks vrij groepsgesprek 
 • verbatimbespreking en casuïstiek
 • preekanalyse 
 • de religieuze biografie 
 • oefeningen spiritualiteit (bibliodrama, creatief schrijven, meditatie)
 • colleges ‘psychiatrie en pastorale psychologie’ (gastdocenten) 
 • workshops kunst/schilderen, leiderschap, psychomotorische training (gastdocenten) 
 • het schrijven van reflectieverslagen

wanneer?
In 2017 biedt Innova één KPV-training aan:

 • de gebroken training bestaat uit vier blokken van 3 weken
 • de trainingsdagen zijn van maandag tot en met woensdag
 • het eerste blok is van 24 april tot en met 10 mei 2017
 • het tweede blok is van 28 augustus tot en met 13 september 2017
 • het derde blok is in januari 2018 en vierde blok in mei/juni 2018

kosten
De kosten voor de KPV-training in 2017 zijn € 6.550,-- De kosten zijn inclusief overnachtingen en broodmaaltijden. De warme maaltijd is exclusief. Cursusvoorwaarden zijn van toepassing. Naast het Tine de Jongfonds zijn er vele fondsen die meehelpen om de training te kunnen betalen.

aanmelding
Hennie Kievit: h.kievit@ggzcentraal.nl l, 033 4609832(833), privé 035 6029149

GGZ Centraal, locatie Zon & Schild
Innova, t.n.v. mevrouw H. Kievit (KPV) 
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

gerelateerde onderwerpen

klinisch pastorale vorming